Hulp bij arbeidsconflict

Op plekken waar mensen werken is het niet gek dat er af en toe situaties ontstaan waarin u het niet met elkaar eens bent. Bijna altijd zijn dit soort situaties onderling met elkaar uit te praten. Wanneer dit niet het geval is en u er samen niet meer uitkomt, spreken we van een arbeidsconflict. Zo'n conflict kan veel zorgen en stress opleveren. In extreme gevallen kan het er zelfs toe leiden dat een leidinggevende of medewerker zich ziek meldt. Zit u in een soortgelijke situatie en kunt u hulp gebruiken bij het oplossen van uw arbeidsconflict? De bemiddelaars van Professionele Mediators hebben veel ervaring bij de bemiddeling van arbeidsconflicten. 

Snelle en doeltreffende mediation bij uw arbeidsconflict

Een  arbeidsconflict  kan veel impact hebben op de betrokken partijen. Ook kan het de werksfeer binnen het bedrijf op een negatieve manier beïnvloeden. Dit gaat ten koste van de productiviteit en kan op een gegeven moment zelfs imagoschade opleveren. Het is daarom ook belangrijk om het arbeidsconflict onder ogen te komen en te kijken op welke manier het kan worden opgelost. Mediation kan hierbij uitkomst bieden. Professionele Mediators kan u doorgaans binnen 24 uur in contact brengen met een mediator die aansluit bij uw kwestie. Al onze mediators zijn zeer ervaren, MfN geregistreerd en ieder heeft zijn of haar eigen specialisme. Door ons landelijke netwerk is er altijd wel een mediator bij u in de buurt waar u terecht kunt. 

Duurzame oplossing

Het doel van mediation is om samen op zoek te gaan naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over een toekomstige samenwerking waarin er meer plek is voor evaluatiemomenten. Er kunnen ook situaties voorkomen waarbij het herstel van de onderlinge verhoudingen uitzichtloos lijkt. In dat geval kan ervoor worden gekozen om de werkrelatie te beëindigen. Een mediator zou dan kunnen bemiddelen om een  ontslag met wederzijds goedvinden  goed af te handelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst .

Voor welke oplossing er ook wordt gekozen, samen met de mediator kijkt u naar de meest duurzame en ideale situatie voor alle partijen. Dit werkt anders dan bij een gerechtelijke procedure, waarbij een advocaat vaak alleen kijkt naar de belangen van zijn eigen cliënt. Het is dan ook niet voor niets dat mediation steeds vaker wordt ingezet om een arbeidsconflict op te lossen. 

Contact

Heeft u hulp nodig bij uw arbeidsconflict en wilt u dit op een snelle en duurzame wijze oplossen? Neem dan contact op met Professionele Mediators voor een afspraak. 

Professionele Mediators Nederland