Arbeidsconflict oplossen

Wanneer er sprake is van een conflict op de werkvloer kan dit zorgen voor veel stress bij zowel de werkgever als bij de werknemer. In de meest extreme gevallen kan het zelfs leiden tot ziekmelding van één van de betrokken partijen. Het is dan ook wenselijk dat zo'n situatie snel wordt verholpen. De bemiddelaars van Professionele Mediators kunnen u helpen bij het oplossen van uw arbeidsconflict. 

Snelle en doeltreffende mediation bij het oplossen van een arbeidsconflict

Een  arbeidsconflict  heeft veel impact op de betrokken partijen. Ook kan zo'n situatie de werksfeer binnen een afdeling in negatieve zin beïnvloeden. Dit gaat ten koste van de productiviteit en kan op termijn zelfs imagoschade opleveren. Het is daarom belangrijk het conflict niet uit de weg te gaan, maar om te kijken hoe de situatie kan worden opgelost. Mediation kan hierbij uitkomst bieden. Professionele Mediators kan u doorgaans binnen 24 uur met een mediator in contact brengen die aansluit bij uw kwestie. Al onze mediators zijn MfN geregistreerd en hebben ruime ervaring in het oplossen van diverse conflicten, zo ook conflicten die zich op de werkvloer afspelen. Samen met u wordt er op zoek gegaan naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door het landelijke netwerk van Professionele Mediators is er altijd wel een mediator bij u in de buurt waar u terecht kunt. 

Duurzame oplossing

Mediation heeft als doel om tot een oplossing te komen waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de toekomstige samenwerking, waarbij er onder andere sprake is van meer evaluatiemomenten. In sommige gevallen is de onderlinge verhouding zo ver geschaad dat er geen andere oplossing is dan het beëindigen van de arbeidsrelatie. In dat geval is het mogelijk dat de mediator bemiddelt tussen beide partijen om het  ontslag met wederzijds goedvinden  goed af te handelen. Deze afspraken worden – normaal gesproken - vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst .

Wat de uitkomst ook is, onze mediators werken samen met u aan een duurzame oplossing die is gericht op een goede uitkomst voor alle partijen. Dit is anders dan bij een gerechtelijke procedure, waarbij een advocaat doorgaans alleen kijkt naar de belangen van zijn eigen cliënt. Het is dan ook niet voor niets dat mediation steeds vaker wordt ingezet om een arbeidsconflict op te lossen. 

Contact

Wilt u middels mediation uw arbeidsconflict op een snelle, duurzame wijze oplossen? Neem dan contact op met Professionele Mediators voor een afspraak. 

 

Professionele Mediators Nederland