Wat te doen bij arbeidsconflict

Op de werkvloer ontstaan er af en toe situaties waarin u het niet eens bent met elkaar. Vaak worden zulke situaties onderling uitgepraat en kan het conflict of de kwestie snel worden opgelost. Het kan ook zo zijn dat u er niet meer samen uit kunt komen, dan spreken we van een arbeidsconflict. Het conflict is onderling niet op te lossen en een derde onafhankelijke partij is dan nodig. Een conflict kan veel zorgen met zich meebrengen. In sommige gevallen leidt dit tot een ziekmelding van de betreffende medewerker of een collega. Zit u in een soortgelijke situatie en weet u niet wat te doen bij een arbeidsconflict? De bemiddelaars van Professionele Mediators hebben de juiste ervaring om u te helpen het conflict op te lossen en een bijdrage te leveren aan wat te doen bij een arbeidsconflict. 

Snelle en doeltreffende mediation 

Om ervoor te zorgen dat het  arbeidsconflict snel opgelost wordt, is het verstandig om een mediator in te schakelen. Hoe sneller u begint met mediation, hoe sneller de werksfeer weer in orde kan zijn. Een dergelijk conflict kan namelijk erg veel impact hebben op de betrokken partijen. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit of de gezondheid van de medewerker of het bedrijf kan imagoschade oplopen. Daarom is het van belang om een arbeidsconflict snel onder ogen te zien. Professionele Mediators kan u doorgaans binnen 24 uur in contact brengen met een mediator die aansluit bij uw kwestie.

Duurzame en eerlijke oplossing

Het doel van de mediation is vanzelfsprekend het oplossen van het arbeidsconflict. Dit wordt gedaan door op zoek te gaan naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die worden gemaakt in het licht van de toekomstige werksituatie en waarbij evaluatiemomenten plaatsvinden. Het kan ook wel voorkomen dat een verdere samenwerking tussen partijen uitzichtloos is. Wij kunnen dan met u kijken of het mogelijk is om in dat geval de werkrelatie met wederzijds goedvinden te beëindigen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst .

Elke oplossing draagt bij aan een duurzame en meer wenselijke situatie voor alle partijen. In de mediation is het belangrijk dat alle partijen het uiteindelijk met elkaar eens zijn en zich kunnen vinden in de oplossing. Dit in tegenstelling tot de situatie van een gerechtelijke procedure, waarbij een advocaat uiteraard met name kijkt naar de belangen van zijn eigen cliënt en de rechter uitspraak doet. Mediation geeft partijen zelf de touwtjes in handen, het leidt snel en efficiënt naar een oplossing en mediation wordt daarom steeds vaker ingezet bij een arbeidsconflict. 

Contact

Wilt u meer weten over wat u kunt doen bij een arbeidsconflict? Neem dan vrijblijvend  contact op met Professionele Mediators. Wij zijn er om u te helpen en op zoek te gaan naar een snelle en duurzame oplossing. Door ons landelijke netwerk is er altijd wel een mediator bij u in de buurt waar u terecht kunt! 

Professionele Mediators Nederland