Wat doet een mediator

Vaak wordt de vraag gesteld: Wat doet een mediator? Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die 'helpt' bij het oplossen van conflicten. Deze conflicten kunnen zich afspelen in zowel de persoonlijke als de zakelijke sfeer. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict, een familieruzie of een echtscheiding. De mediator zorgt ervoor dat in meerdere gesprekken de belangen van beide partijen behartigd worden en begeleidt de partijen in hun zoektocht naar een oplossing waar iedereen achter staat. Mediation wordt vaak ingezet, omdat het een effectieve, kostenefficiënte en snelle manier is om conflicten om te lossen. Door ons landelijk netwerk hebben wij altijd een mediator bij u in de buurt beschikbaar. 

Uitgangspunten van mediation

In het kader van mediation zijn er een aantal basisuitgangspunten waar aan voldaan moet worden. Dit maakt dat het traject goed en 'succesvol' kan verlopen. 

Vrijwilligheid

Wanneer u deelneemt aan een  mediationtraject dan is dit altijd vrijwillig. U kunt dan ook te allen tijde met het traject stoppen. Mediation werkt anders dan een juridische procedure. Tijdens een juridische procedure bestaat de mogelijkheid tekst en uitleg te moeten geven over de kwestie en uw gedrag. Vaak worden de belangen van beide partijen niet behartigd en kan het zo zijn dat het confict toch niet opgelost wordt en weer een gerechtelijke procedure volgt. Tijdens mediation is de kans groter dat het conflict echt opgelost wordt. Partijen gaan immers op zoek naar een oplossing die aansluit bij ieders wensen. 

Vertrouwelijkheid

Een ander belangrijk uitgangspunt is vertrouwelijkheid. Voordat het mediationtraject van start gaat, wordt een overeenkomst getekend waarin onder meer staat dat de inhoud van de mediation en de gesprekken vertrouwelijk zijn en niet gedeeld worden met derden. De partijen krijgen hierdoor meer vrijheid om zich uit te spreken, omdat gevoelige informatie niet gedeeld wordt met anderen. 

De rol van de mediator

De rol van de mediator is ook van belang tijdens het  mediationtraject . De mediator is neutraal en onafhankelijk en heeft geen voorkeur voor een van de partijen. De mediator begeleidt het gesprek en faciliteert het proces van de partijen. Er worden veel vragen gesteld aan de betrokkenen om de kern van het conflict in kaart te brengen. In veruit de meeste gevallen wordt er een passende oplossing gevonden. In dat geval worden deze afspraken vastgelegd in een afsprakenlijst of wat formeler in een vaststellingovereenkomst . Ieder ondertekent het document en dient zich te houden aan de gemaakte afspraken. 

Contact

Wilt u meer weten over wat een mediator precies voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend  contact  op met Professionele Mediators of plan direct uw afspraak in. Wij staan graag voor u klaar! 

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!