Blog

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Is de arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever ernstig verstoord of zijn er andere ernstige problemen? Dan kan er samen besloten worden om de arbeidsrelatie te beëindigen. 

In dat geval is het een optie om uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden. De afspraken tussen beide partijen worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Benieuwd wat er allemaal in zo’n vaststellingsovereenkomst opgenomen dient te worden? Wij leggen het uit. 

085-9021900
 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In dit kader is een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer bepalen  samen wat zij, naast de ‘standaard’ afspraken, in de overeenkomst opnemen. 

Wel geldt dat er niet bewust of toerekenbaar mag worden afgeweken van dwingendrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld de verplichting om loon uit te betalen) en de afspraken mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

In de vaststellingsovereenkomst worden zaken als de eventuele ontslagvergoeding en de eindafrekening opgenomen. Ook afspraken over vakantiedagen of bijvoorbeeld het concurrentie- of relatiebeding kunnen onderdeel van de vaststellingsovereenkomst zijn.
 

Na tekenen van de vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken bindend

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken in principe bindend. Het is daarom van belang dat de overeenkomst juridisch is gecontroleerd. 

De afspraken kunnen bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor het wel of niet ontvangen van een WW-uitkering voor de werknemer. Soms zijn er in een mediationtraject advocaten betrokken die de overeenkomst opstellen en/of controleren.
 

5 tips voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Moet u binnenkort een vaststellingsovereenkomst opstellen? Dan geven we u alvast enkele tips:

  1. In iedere vaststellingsovereenkomst is het van belang om zo specifiek mogelijk de afspraken vast te leggen. Neem geen vage termen op als ‘incidenteel’ of ‘enkele verlofdagen’.
  2. Stel uzelf de vraag of alle onderwerpen voldoende besproken zijn. Aan de hand van een checklist is het mogelijk om dit na te gaan. In een andere blog vindt u een handige checklist voor een vaststellingsovereenkomst .
  3. In een arbeidskwestie is vaak sprake van een zekere machtsongelijkheid of verschil van kennis tussen werkgever en medewerker. Zeker wanneer er geen adviseurs betrokken zijn, is het van belang te inventariseren of u de zaak voldoende kan overzien om beslissingen te nemen.
  4. In het geval de medewerker arbeidsongeschikt is, dient in ieder geval besproken te worden hoe er met de arbeidsongeschiktheid omgegaan wordt en wie of welke instantie op de hoogte moet worden gebracht.
  5. Heb aandacht voor de afwikkeling, zowel tijdens als na het laatste mediationgesprek. Bijvoorbeeld het afscheid nemen van collega’s is belangrijk voor de medewerker. Of het opstellen van een getuigschrift en de communicatie naar collega’s of (andere) derden zoals cliënten.
     

Hulp nodig bij het opstellen van wederzijdse afspraken?

Heeft u hulp of een bemiddelaar nodig bij een arbeidsconflict om samen tot het opstellen van wederzijdse afspraken te komen? Schakel dan een mediator in. 

Wij helpen u graag met alle zaken die te maken hebben met conflicten op de arbeidsvloer. Van samenwerkingsproblemen en arbeidsconflicten tot het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. 

Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u zo snel mogelijk in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Neem contact opWat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan
Direct contact opnemen
Tel: 085-9021900
info@professionelemediators.nl
Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aan
« Vorige | Terug naar het overzicht | Volgende »

Professionele Mediators Nederland