Mediationtraject

Gaat u starten met een mediationtraject?

U heeft onenigheid met uw werkgever, waardoor u steeds minder zin heeft om naar uw werk te gaan. Uw partner en u hebben besloten om te gaan scheiden, maar het lukt niet om samen tot een overeenstemming te komen. Er ontstaat verdeeldheid binnen de familie, omdat er geen goede afspraken over de erfenis gemaakt kunnen worden. Dit zijn allerlei situaties waarin mediation middels één mediationgesprek of een uitgebreider mediationtraject uitkomst kan bieden. Bij Professionele Mediators hebben we ervaren bemiddelaars met ieder hun eigen specialisme. Zo is er altijd een deskundige professional die u verder kan helpen. Door ons landelijke netwerk is er altijd wel iemand in de buurt die u kan ondersteunen. 

Uitgangspunten mediation

Mediation kan alleen slagen wanneer er rekening wordt gehouden met een aantal basisuitgangspunten. Zo gaat u altijd vrijwillig het mediationtraject in. U kunt niet worden verplicht om deel te nemen aan mediation. Dit betekent dus ook dat, als u heeft ingestemd om deel te nemen, u te allen tijde het traject weer kunt verlaten. Daarnaast is het van belang dat de mediator neutraal en onpartijdig is. De uitkomst van de gesprekken mag nooit zodanig worden beïnvloed door de bemiddelaar dat de oplossing voor één van de partijen niet werkt. De gesprekken die tijdens het traject worden gevoerd, zijn vertrouwelijk. De besproken informatie mag niet zomaar met derden worden gedeeld. Tijdens de gesprekken, heeft de mediator de taak om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen. De afspraken die hierover worden gemaakt worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, convenant of ander document. Tot slot heeft u de vrijheid om, mits u binnen de grenzen van de wet blijft, zelf invulling te geven aan de gemaakte afspraken. 

Soorten conflicten

In de regel kan er onderscheid worden gemaakt tussen zakelijke conflicten en conflicten in de relationele sfeer.  Een voorbeeld van een relationeel conflict is een echtscheiding. U kunt zich afvragen hoe het gemeenschappelijk bezit moet worden verdeeld, of er alimentatie betaald gaat worden en hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld. Ook geschillen op gezins- of familieniveau vallen onder dit soort conflicten. Wellicht denkt u er in eerste instantie niet aan, maar ook bij dit soort situaties kunt u ervoor kiezen om mediation in te zetten. U kunt hierbij denken aan onenigheid over een nalatenschap of een familieruzie die zonder hulp van buitenaf niet bijgelegd kan worden. 

Zakelijke conflicten kunnen worden onderverdeeld in arbeidsmediation, exit-mediation en business mediation. Wanneer de verhoudingen op de werkvloer zodanig zijn verstoord dat er geen dialoog tussen beide partijen meer mogelijk is, is er sprake van een arbeidsconflict. Exit-mediation wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer besloten hebben om de werkrelatie te beëindigen en dit op een goede manier willen afsluiten. Bij business mediation is er sprake van conflicten binnen of tussen bedrijven die moeten worden opgelost. 

Het mediationtraject

Ongeacht voor welke mediation u kiest, een mediationtraject kan er globaal als volgt uizien.

Voorfase

Wanneer u heeft besloten dat mediation voor u de juiste aanpak is, neemt u contact met ons op en bespreken we globaal hoe wij normaliter te werk gaan en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens plannen wij een afspraak voor u in bij een mediator bij u in de buurt.

Het eerste mediationgesprek

Is er samen met u een mediator gekozen, dan wordt er contact met u opgenomen en krijgt u de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels toegestuurd. In het eerste gesprek neemt de mediator de mediationovereenkomst met u door, waarna de mediation inhoudelijk van start kan gaan. 

De vervolggesprekken

In de meeste gevallen vinden de mediationgesprekken plaats met alle partijen tegelijk. Is er sprake van een conflict, dan bestaan er vaak beelden van de ander of de situatie die niet per definitie kloppen. Hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan. Tijdens de gesprekken komen onder andere deze misverstanden boven tafel. Hierdoor kunnen de emoties hoog oplopen. Doordat er een mediator aanwezig is, wordt het gesprek in goede banen geleid. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat alle partijen de ruimte krijgen om te zeggen wat ze vinden, zodat iedereen elkaar begrijpt.  

De oplossing

Uiteindelijk moeten de gesprekken leiden tot een oplossing. Hierbij heeft de mediator als taak om ervoor te zorgen dat alle partijen de tijd krijgen om goed na te denken, zodat ieder een weloverwogen besluit kan nemen.  

Evaluatie

Professionele Mediators blijft graag op de hoogte van uw beoordeling van de mediator en het mediationtraject. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Na afloop ontvangt u om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen. 

Contact

Bent u van plan om een mediationtraject in te gaan? Neem dan comtact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. We staan u graag te woord. 

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!