Wat is een mediator?

Een veel gehoorde vraag is: "Wat is een mediator?" Een mediator is een neutrale en onafhankelijke partij die helpt bij het oplossen van conflicten. Deze conflicten kunnen zich afspelen in zowel de persoonlijke als in de zakelijke sfeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een echtscheiding of een arbeidsconflict. Een mediator heeft als taak om in één of meerdere gesprekken de belangen en wensen van beide partijen in kaart te brengen en ze zo te begeleiden en te 'stimuleren' om een gepaste oplossing te vinden. Mediation is een effectieve en snelle manier  om conflicten en geschillen op te lossen. Alle mediators van Professionele Mediators zijn zeer ervaren en MfN geregistreerd en weten precies hoe ze u het beste kunnen begeleiden. Door ons landelijke netwerk is er altijd wel een mediator bij u in de buurt beschikbaar. 
 

Bel 085-9021900
 

Uitgangspunten van mediation
 

Om van mediation een succes te maken, is er wel een aantal basisuitgangspunten waar aan moet worden voldaan. 
 

Vrijwilligheid

Het is van belang dat u weet dat u altijd vrijwillig aan een mediationtraject deelneemt. Mediation is dan ook nooit verplicht. Dit betekent dat u, wanneer u dit wenst, te allen tijde met het traject kunt stoppen. Mediation gaat dus ook anders in zijn werk dan een juridische procedure. Een gerechtelijke procedure is veel formeler en hierbij bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat u onvrijwillig een rechter tekst en uitleg moet geven over uw gedrag. Bovendien is wanneer u een mediation start, de kans groot dat het conflict wordt opgelost, omdat in geval van mediation, beide partijen hebben aangegeven op zoek te willen gaan naar een oplossing. 
 

Vertrouwelijkheid

Een ander belangrijk uitgangspunt is vertrouwelijkheid. Voordat u aan het mediationtraject begint, tekenen u en de andere partij een mediation overeenkomst. Hierin staat onder andere aangegeven dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en niet met derden worden gedeeld. Op deze manier krijgen de partijen de vrijheid om zich uit te spreken, zonder dat ze bang behoeven te zijn dat er gevoelige informatie wordt gedeeld met anderen. 
 

De rol van de mediator

Tot slot is de rol van de mediator ook van belang tijdens het mediationtraject . De mediator dient zich te allen tijde neutraal op te stellen. Dit betekent dat er geen voorkeur wordt uitgesproken voor één van de partijen en dat de argumenten van de één niet worden 'voorgetrokken' ten opzichte van de ander. Een mediator heeft de rol van gespreksleider, faciliteert het gesprek tussen de partijen en doet alles wat in zijn of haar mogelijkheden ligt om een oplossing te bereiken. Hij of zij stelt vragen aan de betrokkenen om tot de kern van het conflict te komen en de onderliggende belangen in kaart te brengen. Slagen de partijen erin om een passende oplossing te vinden, dan wordt dit vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst. Zodra dit document door de betrokkenen is ondertekend, dienen zij zich aan de gemaakte afspraken te houden. 
 

Contact

Heeft u een conflict op zakelijk of persoonlijk gebied en wilt u hier graag een oplossing voor vinden? Neem dan contact op met Professionele Mediators voor een afspraak.

Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aanProfessionele Mediators Nederland