Wat is een mediator?

Een veel gehoorde vraag is: "Wat is een mediator?" Een mediator is een neutrale en onafhankelijike partij die helpt bij het oplossen van conflicten. Deze conflicten kunnen zich afspelen in zowel de persoonlijke als zakelijke sfeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een echtscheiding of een arbeidsconflict. Een mediator heeft als taak om in één of meerdere gesprekken de belangen en wensen van beide partijen in kaart te brengen en ze zo te stimuleren om een gepaste oplossing te vinden. Mediation is een effectieve en snelle manier om gerechtelijke geschillen op te lossen. Alle mediators van Professionele Mediators zijn MfN geregistreerd en weten precies hoe ze u het beste kunnen begeleiden. Door ons landelijke netwerk is er altijd wel een mediator bij u in de buurt beschikbaar. 

Uitgangspunten van mediation

Om van mediation een succes te maken, zijn er wel een aantal basisuitgangspunten waar aan moeten worden voldaan. 

Vrijwilligheid

Het is van belang dat u weet dat u altijd vrijwillig aan een mediationtraject deelneemt. Mediation is dan ook nooit verplicht. Dit betekent dat u, wanneer u dit wenst, te alle tijden met het traject kunt stoppen. Mediation gaat dus ook anders in zijn werk dan een juridische procedjure. Hierbij bestaat namelijk de mogelijkheid dat u onvrijwillig een rechter tekst en uitleg moet geven over uw gedrag. Bovendien is de kans groot dat het conflict wordt opgelost, omdat in geval van mediation, beide partijen uit eigen bewegen hebben aangegeven om op zoek te gaan naar een oplossing. 

Vertrouwen

Een ander belangrijk uitgangspunt is vertrouwen. Voordat u aan het mediationtraject begint, moeten u en de andere partij en mediation overeenkomst tekenen. Hierin staat onder andere aangegeven de gesprekken vertrouwelijk zijn en niet met derden worden gedeeld. Op deze manier krijgen de partijen de vrijheid om zich uit te spreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er gevoelige informatie wordt gedeeld met anderen. 

De rol van de mediator

Tot slot is de rol van de mediator ook van belang tijdens het mediationtraject. De mediator dient zich te alle tijden neutraal op te stellen. Dit betekent dat er geen voorkeur wordt uitgesproken voor één van de partijen en dat de argumenten van de één niet worden voortgetrokken ten opzichte van de ander. Een mediator heeft de rol van gespreksleider en faciliteert het gesprek tussen de partijen. Hij of zij stelt vragen aan de betrokkenen om de kern van het conflict en de onderliggende belangen in kaart te brengen. Slagen de partijen erin om een passende oplossing te vinden, dan wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zodra dit document door de betrokkenen is ondertekend, dienen zij zich aan de gemaakte afspraken te houden. 

Contact

Heeft u een conflict op zakelijk of persoonlijk gebied en wilt u hier graag een oplossing voor vinden? Neem dan contact  met Professionele Mediators voor een afspraak.

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!