Mediation Zuid-Holland

Het kan wel eens voorkomen dat u verwikkeld zit in een conflict of dat u zich in een conflictueuze situatie bevindt. Het kan dan lastig zijn om dit onderling op te lossen, omdat u elkaar bijvoorbeeld niet goed meer kunt treffen zonder dat er een discussie ontstaat, u elkaar niet laat uitpraten en de situatie escaleert. Ook kan bijvoorbeeld een diep verschil van inzicht op de werkvloer ontstaan. In dit soort situaties kan mediation een goede oplossing zijn. Professionele Mediators heeft al vele mediation trajecten verzorgd in Zuid-Holland. Door ons landelijk netwerk is er altijd een goede en passende mediator bij u in de buurt.

Hoe werkt mediation?

Wanneer u start met mediation zal een mediator u bijstaan om het conflict of de kwestie waar u in verwikkeld zit, op te lossen. De mediator is altijd onafhankelijk, neutraal en zal bemiddelen tussen alle partijen. Alles nodig om de situatie op te helderen en verder te leiden, wordt bespreekbaar gemaakt en de situatie wordt goed in kaart gebracht. Samen wordt er uiteindelijk gekeken naar de best mogelijke oplossing waar ieder achter kan staan.

Uitgangspunten mediation

Wanneer u start met mediation is een aantal belangrijke uitgangspunten goed om te weten:  

  • De mediator is in alle opzichten neutraal (meervoudig partijdig); 
  • De gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk; 
  • Mediation is vrijwillig en u kunt, als het nodig blijkt, het traject beëindigen wanneer u wilt;
  • U bepaalt de invulling van de te maken afspraken;
  • De mediator zorgt voor een transparante communicatie tussen alle partijen. 

De afspraken worden genoteerd in een vaststellingsovereenkomst of wat informeler: een afsprakenlijst. Iedereen dient zijn of haar handtekening te zetten onder dit document en zich te houden aan de afspraken. (Uit onderzoek blijkt dat men zich inderdaad goed houdt aan afspraken die voortvloeien uit een mediation).

Contact

Mediation is dé oplossing als u er onderling niet meer uit komt om een conflict op te lossen of om een echtscheiding vorm te geven. Professionele Mediators staat u graag bij. Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend  contact  met ons op om een afspraak te maken. Kies voor mediation in Zuid-Holland en laat de deskundigen van Professionele Mediators u helpen. 

Professionele Mediators Nederland