Mediation Nijmegen


Het kan voorkomen dat u te maken heeft met grote onenigheid of een andere conflictueuze situatie. In veel gevallen kan dit onderling worden opgelost, maar er zijn ook situaties waarin de emoties zo hoog oplopen dat er geen dialoog tussen de partijen meer mogelijk lijkt en u in een impasse belandt. Om te voorkomen dat het conflict volledig escaleert, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Professionele Mediators heeft reeds vele mediationtrajecten verzorgd in Nijmegen en omstreken.

Wat is mediation?

Mediation ziet erop dat onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar in één of meerdere gesprekken tussen de betrokken partijen, een oplossing gevonden wordt waar ieder zich in kan vinden. De belangen van partijen staan voorop. Mediation is een methode die veelal wordt ingezet vanwege de efficiënte wijze waarop conflicten worden opgelost. Bovendien zijn de kosten niet zo hoog als in de situatie dat er een advocaat in de arm moet worden genomen. Middels mediation is het zeer waarschijnlijk dat u tot een toekomstbestendige oplossing van de kwestie komt.

Het traject 

Niet één conflictsituatie is gelijk. De mediationtrajecten duren daarom ook niet allemaal even lang, maar gemiddeld kunt u uitgaan van 1 tot 3 gezamenlijke bijeenkomsten. In het begin van het traject staat vaak centraal hoe en waardoor de situatie is ontstaan. Zo snel als mogelijk wordt naar de belangen van ieder en naar de toekomst gekeken. Vervolgens onderzoekt u met elkaar en uiteraard onder begeleiding van de mediator, welke oplossing voor ieder het best passend is.

De betrokken partijen dienen de afspraken die gemaakt zijn tijdens het traject, na te leven. Daarom worden de afspraken zorgvuldig vastgelegd in een afsprakenlijst, convenant of een vaststellingsovereenkomst . Dit document wordt door de partijen ondertekend waarna men gebonden is aan de afspraken. Uit onderzoek is gebleken dat afspraken die voortvloeien uit een mediation, ook inderdaad goed worden nageleefd.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over mediation in Nijmegen? Ons team van mediators staat voor u klaar. Neem vrijblijvend   contact   met ons op om de mogelijkheden te bespreken of maak direct een afspraak. 

Professionele Mediators Nederland