Mediation Limburg

Is er sprake van een scheiding, een familieruzie of bent u verwikkeld in een arbeidsconflict ? Mediation is dan de oplossing! Tijdens mediation gaat een neutraal persoon bemiddelen tussen partijen om de situatie bespreekbaar te maken en in kaart te brengen. Hierbij wordt er samen gezocht naar een passende oplossing. Door ons landelijk netwerk zijn wij ook in Limburg goed vertegenwoordigd en altijd in de buurt. Zo hebben we al vele mediation trajecten uitgevoerd in Limburg. 

Wat is mediation?

Mediation is conflictbemiddeling tussen verschillende partijen waarbij een onafhankelijk persoon helpt om het conflict op te lossen. Mediation wordt vaak ingezet, omdat het efficient is, kosten bespaart en de belangen van ieder staan voorop. Zo komt u tot een duurzame, toekomstbestendige oplossing. Wanneer een advocaat wordt ingeschakeld en een gerechtelijke procedure moet volgen, dan kijkt de advocaat in principe alleen naar de belangen van zijn eigen cliënt. Vaak leidt dat niet tot een oplossing of uitspraak waar ieder achter kan staan.

Uitgangspunten mediation

Voordat u start met mediation is een aantal uitgangspunten belangrijk om te weten. De inhoud van de zaak en alle gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. De mediation is geheel vrijwillig en u kunt er altijd voor kiezen om het traject weer te beëindigen. Verder bepaalt u binnen (wettelijke) grenzen, de invulling van de gemaakte afspraken. De mediator zorgt ervoor dat er een heldere communicatie plaatsvindt. Alle afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een afsprakenlijst of   vaststellingsovereenkomst . Onder deze overeenkomst zetten alle partijen een handtekening en daarna dient men zich te houden aan de afspraken. Uit onderzoek blijkt dat men zich over het algemeen gesproken, inderdaad goed aan de afspraken houdt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over mediation in Limburg? Professionele Mediators helpt u graag! Neem vrijblijvend  contact  met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ook direct een afspraak maken. 

Professionele Mediators Nederland