Mediation Den Haag

Bent u betrokken bij een conflict, gaat u scheiden of speelt er zich iets conflictueus af dat u graag opgelost wilt hebben? Wij raden u dan aan om te kiezen voor mediation. Een professional gaat u helpen om te zoeken naar de juiste en duurzame oplossing waar alle partijen het mee eens kunnen zijn. Binnen Professionele Mediatiors hebben wij experts die hun eigen focus hebben op een bepaald onderwerp. Dus, bent u op zoek naar mediation in Den Haag? Wij helpen u graag!

Wat is mediation?

Mediation is een bemiddelingsproces dat bijdraagt aan het vinden van een oplossing tussen partijen die in een conflictueuze situatie zitten. Een mediator gaat, als onafhankelijke, met beide partijen om tafel om gestructureerd te spreken en samen op zoek te gaan naar een oplossing waar ieder achter kan staan. Een kwestie kan soms in één gesprek opgelost worden, maar soms zijn meer bijeenkomsten nodig. Het doel is om uiteindelijk het conflict op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

Het traject

Tijdens het mediationtraject wordt er 'gekeken' naar verschillende onderwerpen en worden zo nodig veel zaken aangepakt. Alle problemen of kwesties die onder het conflict zitten, worden bijvoorbeeld besproken en de mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht. Verder zorgt de mediator er onder andere voor dat er een heldere en transparante communicatie plaatsvindt tussen alle partijen.

Uitgangspunten mediation

Wanneer u deel wilt nemen aan mediation, geldt er een aantal uitgangspunten:

  • Allereerst is de mediator te allen tijde neutraal en onafhankelijk;
  • Verder geldt dat de mediation geheel vrijwillig is en u kunt er altijd weer voor kiezen om het traject te beëindigen;
  • De afspraak dat alle gesprekken en de inhoud van de mediation vertrouwelijk zijn, wordt vastgelegd;
  • Ook bepaalt u zelf, mits u binnen de grenzen van de wet blijft, welke invulling u geeft aan de te maken afspraken;
  • Ten slotte, zorgt de mediator voor een heldere communicatie tussen alle partijen. 

We zorgen ervoor dat alle afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst  of, wanneer dat mogelijk is, wat minder formeel in een afsprakenlijst. Ieder tekent de overeenkomst of de afsprakenlijst, zodat alle afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Uit onderzoek blijkt dat dit normaal gesproken ook goed gebeurt.

Contact

Wilt u starten met mediation en bent u gevestigd of woont u in omgeving Den Haag? Neem dan  contact op met Professionele Mediators. Wij zijn een goed bekend staande organisatie en hebben al vele mensen 'geholpen' in Den Haag. Samen gaan we graag op zoek naar een passende oplossing! 

Professionele Mediators Nederland