Conflictbemiddeling

Bij conflictbemiddeling wordt er met de hulp van een neutraal persoon een conflictsituatie tussen twee of meerdere partijen opgelost. Vaak kunnen conflicten onderling uitgepraat worden. Helaas komt het ook wel eens voor dat de situatie escaleert en er geen dialoog meer mogelijk is. Hierdoor kan er geen rechtstreekse 'onderhandeling' plaatsvinden. Conflictbemiddeling zorgt ervoor dat het gesprek tussen de partijen wordt gefaciliteerd en dat er zo naar een oplossing gewerkt kan worden. 

Wat is conflictbemiddeling?

Bemiddeling bij conflicten wordt ook wel mediation genoemd. (Dan wordt een startovereenkomst gesloten en zijn vaste regels en kaders van toepassing. Bij conflictbemiddeling is dat niet perse noodzakelijk). De bemiddelaar of mediator is de neutrale persoon die zorgt dat het gesprek tussen de betrokkenen op gang wordt gebracht en jullie gedurende het gehele traject begeleidt. De mediator biedt onder meer de mogelijkheid om de partijen zelf te laten nadenken over een gepaste oplossing voor het conflict. 

De rol van de mediator

Een mediator (of bemiddelaar) heeft vooral een begeleidende rol in de gesprekken tussen beide partijen. De communicatie wordt weer op gang gebracht door ruimte te bieden aan diverse perspectieven en alternatieve invalshoeken. Vervolgens zorgt de mediator ervoor dat alle partijen de ruimte krijgen om zich uit te spreken en dat ieder persoon ook het gevoel heeft dat hij of zij gehoord wordt door de ander. Daarnaast is het de taak van de mediator om in de gaten te houden dat alle relevante onderwerpen worden besproken. Het is belangrijk dat hierbij een goede balans is tussen de (bijbehorende) emoties en het onderliggende probleem. Op basis hiervan wordt er gekeken naar een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. 

Voortgang van de conflictbemiddeling

Het uiteindelijk doel van de bemiddeling is om een aanvaardbare oplossing te vinden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de partijen het vinden van een oplossing verkiezen boven het voortzetten van het conflict. 

Voorafgaand aan de bemiddeling wordt een overeenkomst getekend of worden wat afspraken over het traject op papier gezet. De mediator houdt deze afspraken in de gaten en bewaakt de voortgang van het traject. Zodra er een oplossing is gevonden waar ieder het mee eens is, worden de afspraken hierover vastgelegd in een afsprakenlijst of in een vaststellingsovereenkomst . Zodra de betrokkenen dit document hebben getekend, dienen zij zich aan de gemaakte afspraken te houden. Uit onderzoek blijkt dat men zich goed houdt aan afspraken die voortvloeien uit een mediation.

Contact

Bent u benieuwd wat Professionele Mediators voor u kan betekenen en of conflictbemiddeling of mediation wat voor u is? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden! 

Professionele Mediators Nederland