Conflict op de werkvloer

Wanneer u samenwerkt met anderen kunnen er situaties ontstaan waarin u het niet met elkaar eens bent. In de meeste gevallen kan dit onderling worden uitgepraat. Helaas zijn er ook situaties waarbij het niet lukt om samen tot een oplossing te komen. We spreken dan over een conflict op de werkvloer, ook wel een arbeidsconflict genoemd. Dit soort situaties kunnen als gevolg hebben dat de werkrelatie wordt verstoord. Soms ecaleert het conflict zo erg dat een werknemer (tijdelijk) geen werkzaamheden meer kan verrichten. Hierdoor kunnen er onzekere situaties ontstaan. 

Gevolgen van een conflict op de werkvloer

Een verstoorde werkrelatie is het 'grootste' gevolg wanneer er sprake is van een conflict op de werkvloer. Wanneer er zo'n situatie ontstaat, is er een aantal scenario's mogelijk. De meest ingrijpende oplossing is het beĆ«indigen van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor wordt gekozen wanneer het herstel van de onderlinge verhoudingen uitzichtloos blijkt. Een andere situatie die kan ontstaan is dat u als werknemer tijdelijk uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren. Het is goed om in dat geval met uw werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de werkzaamheden weer op te pakken. Hierbij is het belangrijk om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.  

Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat een arbeidsconflict gevolgen heeft voor de gezondheid van de betrokken partijen. Als de situatie zodanig escaleert dat de medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan moet er een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Een bedrijfsarts kan adviseren om even weg te stappen uit de situatie en een korte periode niet te werken. Daarna kan er een traject worden gestart om de werkzaamheden langzaam weer op te pakken.

De rol van een mediator bij een arbeidsconflict

Bovenstaande situaties kunnen vaak eenvoudig worden verholpen door  arbeidsmediation  in te zetten. Een arbeidsmediator zorgt dat de partijen die met elkaar in een conflict verwikkeld zijn geraakt met elkaar in gesprek gaan. De betrokkenen krijgen de ruimte om samen te zoeken naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Een mediator heeft een bemiddelende rol. Hij of zij kan zelf uiteindelijk voorzichtig suggesties aandragen voor een oplossing, maar stelt liever vragen aan de betrokken om hen zelf een goede oplossing te laten vinden. Uiteraard dient de arbeidsmediator te allen tijde neutraal te blijven en geen partij te kiezen. 

Is mediation verplicht?

Wanneer er sprake is van een conflict op de werkvloer is het niet verplicht om dit met behulp van mediation op te lossen. Mediation wordt enkel en alleen op vrijwillige basis doorlopen. Sterker nog, vrijwilligheid en de bereidheid van de betrokken partijen om met elkaar in gesprek te willen gaan, zijn de belangrijkste voorwaarden om het mediationtraject te laten slagen. Toch is het wel raadzaam om in zo'n situatie mediation te overwegen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat ruim 90% van de arbeidsconflicten wordt opgelost wanneer mediation wordt ingezet. 

Contact

Heeft u te maken met een conflict op de werkvloer en wilt u weten wat Professionele Mediator voor u kan betekenen? Wij beschikken over een groot landelijk netwerk zodat er altijd wel een mediator bij u in de buurt is. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen dan in principe binnen 24 uur contact met u op.

Professionele Mediators Nederland