Arbeidsmediation

Veel mensen brengen meer tijd op het werk door dan dat ze thuis zijn. Als er een conflict is op het werk of een conflictueuze situatie, dan kan dit veel impact hebben op iemands leven. Arbeidsmediaton helpt de betrokken partijen bij het oplossen van de kwestie.

Heeft u binnen uw werkomgeving te maken met een lastige kwestie of een arbeidsconflict ? Neem dan contact op met Professionele Mediators. Professionele Mediators neemt dan in principe binnen maximaal 24 uur contact met u op om samen aan de slag te gaan.

Wanneer arbeidsmediaton?

Een conflict op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen. Het kan zelfs leiden tot ziekmelding van een of meerdere partijen. In veel gevallen ligt een ‘vertroebelde’ communicatie ten grondslag aan het conflict. Arbeidsmediaton zorgt ervoor dat de partijen die een conflict hebben, weer op een zo constructief mogelijke manier met elkaar in gesprek gaan.

Hoe gaat een mediator te werk?

Een mediator gaat met alle betrokken partijen aan de slag. Ieder kan zijn of haar verhaal doen en er wordt besproken wat de kern van de kwestie is en welke belangen partijen hebben. Ook is er aandacht voor alle mogelijke opties in het licht van een oplossing. Daarna wordt bekeken hoe het conflict kan worden opgelost. Voor de meeste situaties betekent dit dat er goede werkafspraken gemaakt worden om in de toekomst de samenwerking en de werksfeer te waarborgen.

Als de werkverhouding te ver beschadigd is, kunnen beide partijen besluiten dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beste optie is. De mediator begeleidt in dat geval het proces naar het het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden . Hij of zij begeleidt beide partijen bij het maken van afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

Tijdens een mediation strijden partijen niet tegen elkaar, maar gaan ze juist samen op zoek naar de beste oplossing. De afspraken die gemaakt worden, zijn daardoor over het algemeen toekomstbestendiger dan wanneer bepaalde zaken worden opgelegd. Daarnaast kan het inschakelen van een mediator in veel gevallen efficiënter en financieel aantrekkelijker zijn dan een (gerechtelijke) procedure. Bovendien kan een strijd voor de rechtbank negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van het bedrijf.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of met een lastige kwestie in uw organisatie?

Schakel dan arbeidsmediation van Professionele Mediators in. Wij hebben een landelijk netwerk van uiterst bekwame en zeer ervaren mediators en bemiddelaars. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen dan in principe binnen 24 uur contact met u op.

 

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!