Conflict met werkgever

Op het werk kan er wel eens een situatie ontstaan dat u en uw werkgever het niet met elkaar eens zijn. Vaak kan dit onderling worden uitgepraat. Helaas bestaan er ook gevallen waarbij het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dat geval spreken we over een arbeidsconflict . Een conflict met uw werkgever kan als gevolg hebben dat de arbeidsrelatie verstoord raakt. Het kan zelfs zo zijn dat de situatie zo erg escaleert dat u als werknemer (tijdelijk) geen werkzaamheden meer kunt uitvoeren. Hierdoor kunnen er voor u onzekere tijden aanbreken. 

Gevolgen van een conflict met uw werkgever

Is er sprake van een conflict met uw werkgever, dan is het grootste gevolg dat de arbeidsrelatie mogelijk verstoord raakt. In zo'n situatie is een aantal scenario's mogelijk. De meest ingrijpende oplossing is het beĆ«indigen van het arbeidscontract. Hier wordt alleen voor gekozen als het herstel van de onderlinge verhoudingen uitzichtloos blijkt te zijn. Een ander scenario is dat de situatie u zo aangrijpt dat u tijdelijk geen werkzaamheden meer kunt verrichten. In dat geval is het goed om met uw werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheid om de werkzaamheden op termijn weer op te pakken. Het is hierbij van belang om de gemaakte afspraken op papier vast te leggen. Zo kunnen hier later geen onduidelijkheden over bestaan. 

Naast dat het niet 'praktisch' is om een conflict met uw werkgever te hebben, kan het emotioneel ook erg uitdagend zijn. Het kan zelfs voorkomen dat het conflict effect heeft op de gezondheid van de betrokkenen. Escaleert de situatie zodanig dat u ziek wordt, dan moet er een bedrijfsarts worden ingeschakeld. Hij of zij kan u adviseren om even uit de situatie te stappen en een kortere periode niet te werken. Wanneer u zich weer wat beter voelt, kan er een traject worden opgestart om de werkzaamheden stap voor stap weer op te pakken. 

De rol van een mediator bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen vaak eenvoudig worden verholpen door de inzet van  arbeidsmediation . Een mediator faciliteert het gesprek tussen beide partijen en zorgt dat ieders belangen in kaart worden gebracht. Hierbij krijgen de betrokkenen de ruimte om samen op zoek te gaan naar een oplossing waar ieder zich in kan vinden. Gedurende dit traject heeft de mediator een bemiddelende rol. Hij of zij kan eventueel wel suggesties voor oplossingen aandragen, maar stelt liever vragen om tot de kern van het conflict te komen en de partijen zelf te laten nadenken over een oplossing die het meest wenselijk is. 

Is mediation verplicht?

Bij een arbeidsconflict is het niet verplicht om deel te nemen aan een mediationtraject. Mediation is puur op vrijwillige basis. Sterker nog, vrijwilligheid, samen met de bereidheid van de betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan, is een belangrijke voorwaarde om de mediation te laten slagen. Het kan wel raadzaam zijn om bij een conflict mediation te overwegen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat ruim 90% van de arbeidsconflicten wordt opgelost wanneer mediation wordt ingezet. 

Contact

Is er sprake van een conflict met uw werkgever en wilt u weten wat Professionele Mediators voor u kan betekenen? Wij beschikken over een groot landelijk netwerk zodat er altijd wel een mediator bij u in de buurt is. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen dan in principe binnen 24 uur contact met u op.

Professionele Mediators Nederland