Blog

Wat is arbeidsmediation?

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation bestaat doorgaans uit één of meerdere gesprekken waarin zowel de werkgever als de medewerker tot de kern van het geschil proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Omdat ieder actief mee mag en kan denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen.

De uitgangspunten van mediation

Om een mediationtraject te laten slagen is het van belang dat u bereid bent om in gesprek te gaan met de andere partij. Wanneer aan de uitgangspunten wordt voldaan, is mediation een effectieve vorm van bemiddeling. Hierover hieronder meer.

Vertrouwelijkheid

Is er een passende mediator gevonden, dan zal er voorafgaand aan de arbeidsmediation een aantal afspraken over het traject worden gemaakt. Deze worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamde mediationovereenkomst. In dit document staat onder andere dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft.

Dit houdt in dat beide partijen en ook de mediator aan derden zonder nadere afspraken, geen mededelingen mogen doen over wat er tijdens de mediation(gesprekken) besproken is. Door deze geheimhouding kunnen de gesprekspartners open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.

Vrijwilligheid

Een ander, zeer belangrijk, aspect van (arbeids)mediation is vrijwilligheid. Alleen als alle betrokkenen bereid zijn om te proberen de geschillen op te lossen, kan een mediationtraject in gang worden gezet. Niemand kan dus verplicht worden om mee te doen aan arbeidsmediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het traject zelf. Wanneer de werkgever of de medewerker op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dit moeten accepteren, ongeacht de reden van beëindiging.

Voordelen van arbeidsmediation

Kiest u voor arbeidsmediation, dan heeft dit een aantal voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter. Zo is een mediationtraject stukken sneller afgerond dan een gerechtelijke procedure. Dat zorgt er ook voor dat het traject minder kosten met zich meebrengt. Bovendien krijgt u bij een mediator meer ‘inspraak’ in het traject, u heeft de touwtjes zelf in handen en u kunt zelf vorm geven aan de te maken afspraken. Mediation heeft een informeel karakter.

Wellicht het grootste voordeel is dat de kans op een positieve afronding van het conflict groter is bij mediation dan door middel van een gerechtelijke procedure (waarbij een van de partijen meestal niet tevreden is). Er is ook meer kans op behoud van een goede (professionele) relatie en uit onderzoek blijkt dat men zich goed aan de afspraken houdt die in een mediation zijn gemaakt.

De nadelen van een mediationtraject

Natuurlijk kunnen er ook enkele nadelen kleven aan mediation. Het grootste nadeel is waarschijnlijk dat wanneer mediation niet lukt, er geen oplossing voor de kwestie is en alsnog bijvoorbeeld een gang naar de rechter noodzakelijk is. Alhoewel mediation in verreweg de meeste gevallen voor een oplossing kan zorgen, is de mediator wel afhankelijk van alle betrokkenen om dit resultaat te kunnen behalen. Wanneer één of beide partijen niet voldoende meewerkt/meewerken is het dan ook mogelijk dat het mediationtraject niet succesvol wordt afgerond. Het is uiteraard het vakmanschap van de mediator om door zijn of haar begeleiding in bijna alle kwesties partijen uit de impasse te laten komen.

Schakel Professionele Mediators in

Bij Professionele Mediators werken we uitsluitend met MfN-geregistreerde mediators. Onder andere hierdoor kunnen we de hoogst mogelijke kwaliteit waarborgen. Dankzij ons landelijk netwerk is er altijd een mediator bij u in de buurt. Neem contact met ons op voor meer informatie of om meteen een afspraak te maken.Direct contact opnemen
Tel: 085-9021900
info@professionelemediators.nl
Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aan
« Vorige | Terug naar het overzicht | Volgende »

Professionele Mediators Nederland