Bemiddeling mediation

De scheidslijn tussen bemiddeling en mediation is erg dun. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, omdat het beide vormen zijn van conflicthantering. Het grootste verschil is de laagdrempeligheid van bemiddeling. Bij bemiddeling behoeft er niet perse een start overeenkomst ondertekend te worden.

Een bemiddelaar wordt verder vaak gezien als iemand die persoonlijke én zakelijke situaties oplost en een mediator als iemand die de zakelijke geschillen oplost. In de praktijk is dit verschil echter niet zo groot en wordt er geen onderscheid gezien in bemiddeling mediation. 

Mediation en bemiddeling

Bemiddelen is een wat bredere term en vaak wat minder aan regels gebonden dan mediation. Bij bemiddelen kan de bemiddelaar eventueel zelf met compromisvoorstellen komen en desgevraagd zelfs als een soort scheidsrechter optreden. Dit is niet beter of minder goed, maar anders. Bij mediation zijn beide partijen (ook) gelijkwaardig en zorgt de mediator ervoor dat de betrokken personen met elkaar in gesprek gaan. Een mediator adviseert in principe niet en laat de partijen zelf met voorstellen komen om tot een oplossing te komen waar ze beiden of allen achter staan.

Onze werkwijze

Bij Professionele Mediators vinden we het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het conflict ook streven naar een langdurige oplossing. Het probleem wordt bespreekbaar gemaakt en het conflict wordt in kaart gebracht. Dit wordt gedaan zodat alle partijen hetzelfde beeld hebben over het conflict om misverstanden te voorkomen. Een onafhankelijke persoon luistert naar alle verhalen en zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen. Uiteindelijk wordt er ondersteund in het zoeken naar een passende oplossing voor iedereen. 

In welke gevallen in te zetten? 

Bemiddeling of mediation is in te zetten in verschillende situaties. Vooral uit de hand gelopen conflicten of discussies die onderling niet meer opgelost kunnen worden, zouden met behulp van mediation of bemiddeling wél opgelost kunnen worden. Veel voorkomende situaties waarin bemiddeling of mediation ingezet wordt, zijn vooral  arbeidsconflicten , familieruzies , echtscheidingen en nog veel meer. 

Contact

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van bemiddeling of mediation? Wij staan graag voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. 

Professionele Mediators Nederland