Familie mediation

Familie mediation

Is er in uw familie sprake van onenigheid? Lukt het bijvoorbeeld niet uit de verdeling van een erfenis te komen of is er sprake van een hevig verstoorde communicatie binnen de familie? In dit soort situaties kan het voorkomen dat u er onderling niet meer uitkomt. Familie mediation kan u weer op weg helpen. Deze vorm van mediation wordt ingezet om familieproblemen en conflicten binnen de familie op te lossen. De term kan verward worden met familietherapie, maar de twee begrippen zijn niet hetzelfde. Familie mediation richt zich namelijk puur op het specifiek oplossen van een conflict of conflictueuze situatie. 

Wanneer kiezen voor familie mediation?

Als er sprake is van een conflict op gezins- of familieniveau en u het gevoel heeft dat u er zonder hulp niet uitkomt, kan familie mediation en de familie-mediator u begeleiden in het zoeken naar een oplossing. In veel verschillende situaties is mediation een geschikte vorm van conflictbemiddeling, zo ook bij familiezaken. Tijdens deze vorm van mediation wordt er aandacht besteed aan zowel de zakelijke (als die er is) als de emotionele kant van het conflict. Hierdoor kan de relatie worden hersteld of kan het conflict voor alle partijen op een bevredigende manier worden afgesloten. De situaties waarin familie mediation uitkomst kan bieden, zijn zeer divers. De mediator gaat samen met de familie bijvoorbeeld aan de slag met:

  • Oude pijn
  • Verdeling van de erfenis
  • Ongewenste tweedeling in de familie
  • Langlopende familieruzies
  • Verdeling van zorg

Emoties in goede banen leiden

Bij conflicten binnen de familie kan het voorkomen dat de communicatie volledig is verstoord doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er sprake is van een gebrek aan objectiviteit bij beide of alle partijen. Door met een mediator aan de slag te gaan, kunnen de emoties in goede banen worden geleid, gaat onbegrip over in begrip en wantrouwen in vertrouwen. Dan is het stadium bereikt dat ieder, met respect voor elkaars belangen, het conflict met elkaar kan bespreken. Met behulp van mediation wordt er een oplossing gezocht waar ieder achter kan staan. 

Partijen bij familieconflicten

Een conflict binnen een familie is vaak complex. Waar bij andere vormen van mediation vaak maar twee partijen zijn betrokken, gaat het bij familie mediation vaak om meerdere partijen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ouders en verschillende kinderen aan de mediation deelnemen. Andere situaties zijn bijvoorbeeld conflicten tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie over een nalatenschap. Iedereen kan partij zijn in een conflict en kan dus deelnemen aan een familie mediation. Wie precies aan tafel komen, wordt vooraf goed afgestemd uiteraard,

Ook bij familiezaken eerst mediation

Heeft u te maken met een geschil binnen de familie en vindt u het lastig om dit alleen op te lossen? Overweeg eens familie mediation. Op deze manier kunt u bij het vinden van een oplossing van familiezaken de relaties versterken en wellicht vele procedures en kosten besparen. U kunt vrijblijvend informatie bij ons opvragen. Wij geven u graag advies. 

Contact

Wilt u starten met familie mediation? Neem dan vrijblijvend contact op met Professionele Mediators zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Wij helpen u graag om een conflict binnen de familie op te lossen en de relatie weer in goede banen te leiden. 

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!