Arbeidsmediator Rotterdam

Bent u op zoek naar een arbeidsmediator in Rotterdam, omdat u verwikkeld zit in een arbeidsconflict ? Professionele Mediators heeft ervaren mediators die MfN geregistreerd zijn en u kunnen helpen! Een mediator helpt bij het oplossen van een conflicten en is een neutrale bemiddelaar. De mediator heeft onder meer de taak om tijdens het traject de belangen van beide partijen in kaart te brengen en zo veel mogelijk terug te laten komen in de oplossing. 

Wanneer arbeidsmediation?

Arbeidsmediation wordt vaak ingezet als de betrokken partijen niet onderling hun conflict kunnen oplossen. Het kan zelfs zo uit de hand lopen dat het kan leiden tot ziekmelding. In de meeste gevallen is er sprake van een vertroebelde communicatie. Een arbeidsmediator zorgt ervoor dat beide partijen weer met elkaar in gesprek kunnen op een goede manier. 

Werkwijze mediator

Een mediator gaat aan de slag met alle betrokken partijen. Iedereen kan zijn of haar verhaal doen en de situatie wordt in kaart gebracht. Hierna wordt gekeken hoe het conflict eventueel opgelost kan worden. In de meeste situaties betekent dit dat er werkafspraken gemaakt worden en bijvoorbeeld evaluatiemomenten, zodat in de toekomst de samenwerking gewaarborgd is. 

Het kan ook zo zijn dat de werkverhouding te veel beschadigd is. Beide partijen besluiten dan dat beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst de beste optie is. De mediator zorgt ervoor dat  het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden  goed wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Contact

Wilt u graag een arbeidsmediator inschakelen? Wij hebben een landelijk netwerk en ook in Rotterdam en in de regio Rotterdam hebben wij bekwame mediators die u kunnen helpen. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u  contact  opnemen. 

Professionele Mediators Nederland