Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. De partner met het hoogste vermogen betaalt aan de partner met minder vermogen. Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn wettelijk gezien onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar. Alimentatie is bij scheiding bijvoorbeeld verplicht. Er wordt wel gekeken naar het financiële plaatje van beide partners, zodat er een passend bedrag vastgesteld kan worden.

Alimentatie

Alimentatie is verplicht in de volgende gevallen die beëindigd worden: 

  • Een huwelijk; 
  • Een geregistreerd partnerschap; 
  • Een relatie met gemeenschappelijke kinderen. 

We onderscheiden twee soorten alimentaties: kinderalimentatie en partneralimentatie. 

Kinderalimentatie

Het uitgangspunt van kinderalimentatie is dat het kind dezelfde situatie behoudt als daarvoor en er dus zo min mogelijk op achteruit gaat. Bij meerdere kinderen wordt de alimentatie apart per kind vastgesteld. De kinderalimentatie wordt in principe overigens alleen afgesproken bij minderjarige kinderen en jongvolwassenen tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is het 'kind' zelf ontvangstgerechtigd. Om de hoogte te bepalen van de kinderalimentatie, wordt naar een aantal zaken gekeken. Denk aan het gezinsinkomen, de kosten en behoeften van een kind en de verdeling van de zorg in het ouderschap. 

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie draait het erom dat beide partners evenveel te besteden hebben na aftrek van de vaste lasten. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de financiële behoefte van de partner met het minste vermogen en de verdiencapaciteit én de draagkracht van de partner met het hoogste vermogen. 

Mediation voor alimentatieberekening 

Het regelen van alimentatie kan een langdurig proces zijn. Mediation kan hierbij helpen. Tijdens een mediation kan er worden besproken of er alimentatie betaald moet worden en hoeveel. De mediator voert dan een zorgvuldige alimentatieberekening uit. Ook kunnen de partners onderling zelf een bedrag afspreken, maar dit zal dan wel getoetst moeten worden door de rechter. 

Wij helpen graag

Komen u en uw partner niet uit de alimentatie en wilt u graag een mediator inschakelen? Bij Professionele Mediators kunnen wij helpen om dit te berekenen. Twijfel niet en neem contact op via onderstaande knop. Wij staan graag voor u klaar!

Professionele Mediators Nederland