Wat is mediation?

De vraag ‘wat is mediaton?’ wordt vaak gesteld. Mediation is onafhankelijke en professionele bemiddeling om een (juridisch) probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen en een beslissing nemen, zoals een rechter. 

Wat kan mediation voor u betekenen? 

Mediation kan u helpen wanneer conflicten zo hoog oplopen dat er op dat moment geen ruimte meer is voor een dialoog tussen de partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een echtscheiding of een arbeidsconflict waarbij de samenwerking een probleem geeft. U kunt bij de bemiddelaars van Professionele Mediators terecht voor allerlei soorten bemiddeling zoals ook  business mediation , mediation binnen het onderwijs of mediation bij familiezaken . Bij mediation is de bemiddelaar te allen tijde neutraal en zal ieders wensen en belangen in kaart brengen om zo tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Voorwaarden mediation

Om de bemiddeling te laten slagen, is er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  • U doet vrijwillig mee aan de mediation en u bent dan ook vrij om het traject te beëindigen wanneer u dat wilt;
  • Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, is vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld;
  • De mediator is volledig neutraal en onpartijdig;
  • De mediator is onafhankelijk en zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan bod komen;
  • Gedurende de mediation is heldere communicatie belangrijk om tot een passende oplossing te komen. De mediator zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid;
  • U kunt zelf, binnen de grenzen van de wet, invulling geven aan de afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt.

Mediationtraject

Het mediationtraject ziet er globaal als volgt uit:

Voorfase

Wanneer u contact met ons opneemt, leggen wij u uit hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens plannen wij een afspraak voor u in bij een mediator bij u in de buurt of selecteren we een mediator die contact met u opneemt. 

Het eerste gesprek

De mediator neemt contact op met de betrokken partijen en stuurt u de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Het eerste gesprek staat bij de start vooral in het teken van het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst, waarna de mediation inhoudelijk kan starten.

De vervolggesprekken

In principe vinden de mediationgesprekken plaats met alle partijen tegelijk. Wanneer de mediator het nodig acht, worden er aparte gesprekken gevoerd. Is er sprake van een conflict, dan is dit vaak gebaseerd op een misverstand en nog vaker op (niet heldere) communicatie. Gedurende de gesprekken wordt alles wat nodig is om het conflict op te lossen, besproken. Het kan zijn dat tijdens dit soort gesprekken de emoties hoog oplopen. De mediator zorgt dat er ruimte is voor deze emoties en dat het niet ontaardt in geruzie. Daarnaast wordt erop gelet dat u beiden ook echt zegt waar het u om gaat en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt. 

De oplossing

Vervolgens wordt er gezocht naar een oplossing. De mediator laat de partijen de tijd nemen om goed na te denken om zo tot een weloverwogen oplossing te komen. U krijgt hierbij geen advies van de bemiddelaar, maar hij of zij kan gedurende gesprekken wel neutrale informatie verstrekken. Wanneer u dat nodig acht, kunt u altijd nog een adviseur raadplegen, zoals een accountant, advocaat of fiscalist. Als er een oplossing is gevonden waar alle partijen het mee eens zijn, legt de mediator dit normaal gesproken vast in een eindovereenkomst. Deze dient door alle betrokken partijen te worden ondertekend. Bij een arbeidsconflict kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de partijen ervoor kiezen om de samenwerking niet voort te zetten, maar uit elkaar te gaan. Ook de afspraken aangaande deze oplossing worden door de mediator vastgelegd. 

Evaluatie

Professionele Mediators wil graag weten hoe u het mediationproces heeft ervaren. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Na afloop ontvangt u om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen. 

Contact

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of staat u op het punt om te gaan scheiden? Kom er dan samen uit met de hulp van Professionele Mediators. Wij brengen u dan in contact met een mediator bij u in de buurt , zodat u snel kunt starten. 

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!