Zakelijke mediation

Is er sprake van een conflict tussen zakelijke partners, leden van een maatschap, directieleden, bestuursleden van een vereniging of vennoten? Er kan dan een belangentegenstelling ontstaan die zonder actie snel kan uitlopen op een gerechtelijke procedure. Met zakelijke mediation, ook wel business mediation genoemd, kunt uw geschillen op een snelle, betaalbare en duurzame manier oplossen.

Kies voor zakelijke mediation

Is er sprake van een zakelijk conflict, dan betekent dit vaak een breuk met uw klant, leverancier of partner. Wanneer zakelijk en privé door elkaar heen lopen kan de situatie nog complexer worden. Hierdoor kiezen partijen er vaak voor om de confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op.

Duidelijkheid in waar het conflict over gaat

Zeker bij zakelijke conflicten kan het lastig zijn op tot een constructieve oplossing te komen. Dit komt doordat zulke conflicten vaak worden vertaald in juridische standpunten. Hierdoor is het niet meer helder waar het conflict over gaat en wie welk aandeel heeft in het conflict. Elke partij gaat voor zijn eigen gewin en wil zijn gelijk halen desnoods ten koste van de ander. Zakelijke mediation kan vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat bereiken.

Vragen die een rol kunnen spelen bij zakelijke mediation zijn onder andere:

 • Hoe kunnen we op een, voor elke, partij bevredigende manier het conflict oplossen, waarbij we respectvol met elkaar om blijven gaan?
 • Hoe kunnen we onze zakelijke en persoonlijke belangen inzichtelijk maken, waardoor er begrip ontstaat voor elkaar?
 • Is het nog mogelijk om een andere invulling te geven aan onze zakelijke relatie, gebaseerd op de belangen van een ieder?
 • Hoe kunnen we met elkaar verder, terwijl het conflict zo hoog is opgelopen? 

De voordelen van zakelijke mediation 

 • Bij mediation wordt er gezocht naar een "win-win" opplossing;
 • Er wordt gekozen voor een oplossing in plaats van een strijdmodel;
 • Tijdens het mediationtraject is er sprake van geheimhouding en vertrouwelijkheid;
 • De mediator is neutraal en onpartijdig;
 • U houdt de controle tot de gewenste oplossing is bereikt;
 • U vermijdt de onnodige ballast van een procedure;
 • U krijgt sneller en goedkoper duidelijkheid.

Voorkom een gang naar de rechter

In de meeste gevallen leidt zakelijke mediation tot een oplossing die aantrekkelijker is dan een juridische procedure. De oplossing is vaker duurzaam, de doorlooptijd korter en de kosten lager. Daarnaast is het, als dat nodig blijkt, altijd nog mogelijk om een juridische procedure te starten. Andersom is dit vaak lastiger: als een kwestie al bij de rechter ligt en het conflict is al dermate hoog opgelopen, dan wordt het lastig om nog aan mediation te beginnen. 

Wilt u weten of zakelijke mediation iets voor u kan zijn?  Doe de zelftest.  Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

Contact

Wilt u middels zakelijke mediation uw conflict op een snelle, duurzame wijze oplossen? Neem dan contact op met Professionele Mediators en vraag naar de mogelijkheden.

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!