Voordelen van mediation

De voordelen van mediation uitgelicht

De inzet van mediation wordt steeds populairder en niet zonder reden! Met de hulp van mediation kunnen conflicten op een informele wijze worden opgelost, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Zeker in situaties als echtscheidingen en arbeidsconflicten wordt mediation steeds vaker toegepast. Bemiddeling onder begeleiding van een mediator heeft dan ook vele voordelen en heeft in de meeste gevallen een positieve uitkomst. 

Benieuwd of mediation iets voor u is? Doe de zelftest .

Voor wie is mediation?

Mediation is geschikt voor iedereen die verwikkeld is geraakt in een conflict. Het kan hierbij gaan om zowel persoonlijke als zakelijke conflicten. 

Persoonlijke conflicten

Bij een persoonlijk conflict wordt er vaak direct gedacht aan een echtscheiding. Mediation kan een goede manier zijn om deze periode goed door te komen. Middels goed overleg onder begeleiding van een bemiddelaar, komen er gezamenlijke afspraken tot stand waar beide partijen wat aan hebben. Ook als het gaat om erfenisverdelingen, bewindvoering, mentorschap en onder curatelestelling kan mediation worden toegepast. Vergeet niet dat conflicten die niet vallen onder familiezaken ook met mediation kunnen worden opgelost, zoals een geschil tussen buren of vrienden. 

Zakelijke conflicten

Zakelijke mediation kan uitkomst bieden wanneer er een conflict bestaat tussen werkgever en werknemer. Deze vorm van mediation kan ook uitkomst bieden voor geschillen tussen managers, directieleden en eigenaren van een bedrijf. Het doel van de mediation kan zijn om de zakelijke relatie te herstellen of op een goede manier te beëindigen. 

De voordelen

De reden waarom mediation zo in populariteit stijgt, heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat de inzet ervan veel voordelen oplevert. Hieronder vindt u acht voordelen van mediation nader toegelicht. 

Behoud van de relatie

Mediation zorgt ervoor dat alle partijen de tijd krijgen om hun verhaal te doen, waardoor er ook ruimte ontstaat om begrip voor elkaar te hebben. Dit heeft als gevolg dat er weer een gesprek tussen beide partijen mogelijk is. Hierdoor is de kans dat de relatie normaal kan worden voortgezet na afloop van de mediation veel groter. 

Win-winsituatie

Met behulp van mediation wordt er een oplossing gezocht waar iedereen achter kan staan. Het gevolg is dat beide partijen aan het einde van het traject het gevoel krijgen dat ze hebben 'gewonnen'. De oplossingen zijn daardoor over het algemeen ook duurzamer dan wanneer een oplossing wordt opgelegd door de rechtbank. 

Tijdsbesparend

Een traject bij een bemiddelaar verloopt in de regel sneller dan een procedure bij de rechtbank. Waar mediation vaak maximaal zes weken duurt, kan een procedure bij de rechtbank wel maanden voortslepen. Tijdens mediation wordt 'de gulden middenweg gevonden' en zo vindt er geen heen en weer strijd plaats zoals in een rechtzaak. 

Betaalbaar

De hulp van een mediator is betaalbaarder dan als u een advocaat wil inschakelen om uw doel te bereiken. Dit heeft ermee te maken dat er voor mediationgesprekken slechts één bemiddelaar nodig is, maar bij rechtszaken er twee advocaten nodig zijn. Daarnaast is de looptijd van een mediationtraject korter, waardoor de kosten lager uitvallen. 

Invloed op de uitkomst

Kiest u voor mediation om uw conflict op te lossen, dan heeft u meer invloed op de uitkomst. Dit is anders bij een gerechtelijke procedure, aangezien u hierbij afhankelijk bent van de uitspraak van de rechter. 

De betrokken partijen zijn oplossingsgericht 

Één van de basisuitganspunten van mediation, is dat de betrokken partijen er vrijwillig aan meedoen. Dit wil zeggen dat iedereen ook daadwerkelijk een oplossing wilt vinden. Het is daarom makkelijker om hierin een compris te sluiten of een oplossing te vinden dan in eerste instantie werd verwacht. Hierdoor wordt een mediationtraject positiever ervaren dan een gerechtelijke procedure. 

Informele sfeer

Bij mediation is er geen sprake van juridische taal en communicatie via advocaten. Er is daarom ruimte voor een informele sfeer. Uiteraard houdt de bemiddelaar rekening met de wet- en regelgeving, maar er wordt voornamelijk gekeken naar de dingen die de partijen met elkaar willen afspreken. 

Ruimte voor emoties

Naast de zakelijke kant, is er gedurende het mediationtraject ook ruimte voor emoties. De bemiddelaar zorgt ervoor dat elke partij de tijd krijgt om zijn verhaal te doen en dat er ook de tijd wordt genomen om begrip te hebben voor elkaar. Op deze manier wordt het ook mogelijk om oplossingen te vinden waar iedereen achter kan staan. De kans dat de partijen het traject met een goed gevoel afsluiten is daarom ook erg groot. 

Voordelen van mediation zelf ervaren?

Bent u verwikkeld geraakt in een conflict of zit u midden in een echtscheiding? Vindt u het daarbij belangrijk dat de relatie in stand wordt gehouden en dat er een oplossing komt waar beide partijen achter kunnen staan? Schakel dan een mediator in! 

Vraag vrijblijvend een introductiegesprek aan en vraag naar de mogelijkheden. Wij helpen u graag. 

 

 

 

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!