Scheiden met kinderen

Wanneer er is besloten om te gaan scheiden, kan voor u en voor de kinderen een ingrijpende en verwarrende periode aanbreken. Zeker wanneer de scheiding stroef verloopt, kunnen de behoeftes van kinderen over het hoofd worden gezien. Voor het hele gezin is het van belang dat er goede afspraken, zo veel mogelijk in overleg met de kinderen, worden gemaakt. Een mediator kan hierbij steun en duidelijkheid verlenen. 

Om de situatie goed te kunnen verwerken, is het voor kinderen belangrijk om met hun ouders te overleggen en te praten over de gevolgen van de scheiding. Emoties als boosheid en verdriet moeten een plekje kunnen krijgen en ze moeten leren wennen aan deze nieuwe situatie. Ze zullen bijvoorbeeld één van de ouders minder zien of moeten misschien zelfs wel verhuizen. 

Een mediator is er ook voor kinderen

Het is wenselijk om niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om kinderen een handje te helpen in deze onzekere tijd, is het raadzaam om een scheidingsmediator in de arm te nemen. De mediator houdt rekening met de belangen van de kinderen en gaat vaak ook, met toestemming van de ouders en zonder aanwezigheid van de ouders, met hen in gesprek om de levenssituatie in kaart te brengen. Denk aan hoe een gewone schooldag eruit ziet of wat ze graag doen in hun vrije tijd. De kinderen krijgen zo de mogelijkheid om hun verhaal te doen, en voelen zich daadwerkelijk gezien en gehoord. Ervaring leert dat het een positieve invloed heeft op de kinderen om op deze manier bij de scheiding van hun ouders betrokken te worden. 

Kinderen kunnen hun behoeften aangeven

Zodra de mediator met de kinderen in gesprek gaat, krijgen zij de mogelijkheid om hun wensen en behoeften aan te geven. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over hoe zij de zorgverdeling voor zich zien. Al deze wensen kunnen eventueel worden meegenomen in een ouderschapsplan . Het is goed om te weten dat een mediator nooit zonder toestemming van de ouders alleen met de kinderen praat. Uiteraard worden zaken waar kinderen niets mee van doen hebben, zoals financiën, niet met hen besproken. In deze 'kindgesprekken' wordt er uiterst zorgvuldig met de kinderen omgegaan. Er zal bijvoorbeeld nooit aan hen gevraagd worden om keuzes te maken. Daarentegen kan hen wel worden uitgelegd dat hun mening belangrijk is en wordt meegenomen door de ouders in hun overwegingen. Er wordt niet altijd door de mediator een een-op-een gesprek met kinderen gevoerd. Elke situatie, elk gezin en elk kind is immers uniek. Daarom zal tijdens het scheidingstraject met de ouders worden besproken of dit soort gesprekken voor het kind een toegevoegde waarde hebben. 

Contact

Heeft u besloten om te gaan scheiden en wilt u de impact daarvan op uw kind(eren) zoveel mogelijk beperken? Neem dan contact op met Professionele Mediators en vraag naar de mogelijkheden. We staan u graag te woord. 

Professionele Mediators Nederland