Overheidsmediation

Er kunnen diverse conflicten ontstaan met bepaalde overheidsinstanties. Bijvoorbeeld met de gemeente, het UWV, maar ook met zorgverleners, in het kader van vergoeden van thuiszorg bijvoorbeeld. Verder vallen zaken als het nemen van verkeersbesluiten, het keuren van bouwplannen of problemen in de woonomgeving en uiteraard nog veel meer aspecten onder overheidsmediation. Door een mediator in te zetten kan deze bijdragen aan een oplossing en kunt u het geheel in goede banen leiden. 

De relatie tussen de overheid en burger 

De overheid staat voor de belangen van haar burgers in het algemeen, maar ook voor het individuele belang. Wanneer er teveel nadruk op het algemene belang wordt gelegd, kan dit ten koste gaan van de individuele burger. Een goed functionerende overheid is van betekenis voor de samenleving. Dat vereist eenduidigheid, zekerheid, maar ook kenbaarheid van de overheid. Als het individu tekort komt, dan doet de overheid zichzelf in zekere zin ook tekort en kan er wantrouwen ontstaan bij de burger. 

Redenen tot overheidsmediation

Zodra de aandacht voor de burger verwatert, ontstaat er twijfel. Men wil meer persoonlijk contact, het belang van de inwoners of de burger wordt uit het oog verloren door bijvoorbeeld gebrekkige informatie en er wordt getwijfeld aan de deskundigheid van ambtenaren. Dit zijn redenen waarom conflicten ontstaan, discussies escaleren en zelfs kunnen leiden tot juridische procedures. Deze gerechtelijke procedures kosten tijd, veel geld en leiden niet altijd tot iets positiefs. 

Keuze voor mediation

Vele problemen lossen zich al snel op alleen al door verbetering in de communicatie en het contact van mens tot mens. Het toepassen van overheidsmediation heeft al talloze keren bijgedragen aan een beter imago van de overheid en de kwaliteit van beslissingen verbeterd. Conflicten die complexer zijn, kunnen dan ook het best opgelost worden in een mediation traject. Tijdens overheidsmediation krijgt namelijk elke partij de kans om zijn verhaal te doen en is er tijd om opties te genereren, te onderhandelen waar nodig en een oplossing te vinden. Hierdoor kunnen burgers en de overheid, die samen de maatschappij vormen, uit de impasse komen en op een goede wijze verder. 

Contact

Heeft u een conflict met een overheidsinstantie en wilt u deze graag opgelost hebben? Bij Professionele mediators kunnen wij u helpen om tot de juiste oplossing te komen. Neem contact met ons op en maak direct een afspraak. 

Professionele Mediators Nederland