Ontslag bij ziekte

Het komt wel eens voor dat een werkgever een werknemer ontslaat tijdens ziekte. Wettelijk gezien is het verboden om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wanneer de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Dit is alleen gedurende de eerste twee jaar. Is de periode langer dan twee jaar, dan kan de werkgever ervoor kiezen om een ontslagprocedure in te zetten. Hiervoor is een ontslagvergunning nodig die aangevraagd kan worden bij het UWV Werkbedrijf. 

Uitzonderingen

Kortom, kan een werkgever een werknemer niet ontslaan wegens ziekte. Dit betekent niet dat de werknemer nooit ontslagen kan worden. Er zijn enkele gevallen waarin dit wel mogelijk is, zolang de achterliggende reden maar niet vanwege ziekte is. De werkgever kan namelijk de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding geldt er geen opzegverbod. Omstandigheden waarin de rechter een uitzondering kan maken, zijn: 

  • Bij een reorganisatie of (deels) sluiting van een organisatie;
  • Als de werknemer passende arbeid kan verrichten, maar dit weigert;
  • Als de werknemer weigert mee te werken na redelijke, op re-integratie gerichte aanwijzingen van de bedrijfsarts of werkgever;
  • Al een werknemer weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. 

Mediator inschakelen

Het gebeurt wel eens dat er een uit de hand gelopen situatie is tussen werknemer en werkgever, waardoor de kwestie onderling niet meer opgelost kan worden. Als beiden het hier over eens zijn, dan is het een goed idee om een mediator in te schakelen om goede en duidelijke afspraken te maken. Vragen die hierbij een rol kunnen spelen, zijn onder andere: Wanneer gaat het einde dienstverband in? En heeft de werknemer recht op ontslagvergoeding ? Professionele Mediators kan u hierbij helpen, zodat werknemer en werkgever zo goed en prettig mogelijk uit elkaar gaan. 

Contact

Wilt u meer weten over ontslag bij ziekte en wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. U kunt ook direct een afspraak inplannen. Onze professionele mediators staan graag voor u klaar!

Professionele Mediators Nederland