Mediator Maarssen

Bent u verwikkeld geraakt in een conflict, gaat u scheiden of spelen zich bepaalde conflictueuze dingen af in de familie? Kies dan voor mediation. Professionele mediators heeft ervaren mediators die u kunnen helpen. Op zoek naar een mediator in Maarssen? Door ons landelijk netwerk zijn we ook in de omgeving van Maarssen vertegenwoordigd en kunnen we snel bij u of in uw organisatie op zoek naar de beste oplossing. 

Wanneer mediation?

Mediation wordt vaak gekozen wanneer partijen een conflict hebben en dit onderling niet kunnen oplossen. Als het gesprek over de kwestie stokt en de zaak dreigt te escaleren, kunt u bij Professionele Mediators terecht voor allerlei soorten bemiddeling, zoals  business mediation , mediation binnen het onderwijs of mediation bij familiezaken

Werkwijze mediator

Tijdens het traject gaat een mediator aan de slag met alle partijen. Ieder kan zijn of haar verhaal doen en de gehele situatie wordt in kaart gebracht. Tijdens de mediation is de bemiddelaar neutraal en hij of zij zal ervoor zorgen dat de wensen en belangen van ieder goed naar voren worden gebracht. Er wordt gekeken hoe het conflict opgelost kan worden en of ieder achter deze oplossing staat. In veruit de meeste situaties worden er ook afspraken gemaakt die in een afsprakenlijst of wat formeler, in een  vaststellingsovereenkomst  komen te staan. Het komt in arbeidskwesties ook wel voor dat de werkverhouding beschadigd is. De beste oplossing is dan om de arbeidsovereenkomst te beĆ«indigen. De mediator zorgt ervoor dat  het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden   goed wordt vastgelegd.

Contact

Gaat u scheiden of heeft u te maken met een ander conflict en bent u op zoek naar een mediator in omgeving Maarssen? Professionele Mediators helpt u graag. Wij brengen u in contact met een mediator bij u in de buurt. Neem  contact  met ons op voor meer informatie of voor vragen. 

Professionele Mediators Nederland