Mediationtraject arbeidsconflict

Af en toe onstaan er op de werkvloer situaties waardoor u in gedoe terecht komt of onenigheid hebt met collega's. Vaak worden dit soort situaties meteen aangepakt en worden zaken onderling uitgepraat. Het komt wel eens voor dat u er samen niet meer uitkomt. We spreken dan van een arbeidsconflict. Bent u betrokken in een arbeidsconflict en wilt u graag geholpen worden om dit op te lossen? Professionele Mediators helpt u graag met een mediationtraject om het arbeidsconflict in te dammen en een passende oplossing te vinden. 

Mediation voor u 

Mediation kan helpen wanneer conflicten onderling niet meer op te lossen zijn. Er is geen ruimte voor een dialoog tussen twee partijen en een mediator kan worden ingeroepen. U kunt bij ons niet alleen terecht wanneer u een arbeidsconflict heeft, maar ook voor andere 'soorten' mediation, zoals  business mediation , mediation binnen het onderwijs of mediation bij familiezaken . Bij mediation over welk onderwerp dan ook, is de bemiddelaar neutraal en zorgt ervoor dat de belangen van iedere partij goed over het voetlicht gebracht worden.

Het mediationtraject

Tijdens het mediationtraject wordt er een aantal fases doorlopen. Hieronder worden deze fases globaal uitgelegd: 

Voorfase

Wanneer u contact opneemt met ons zullen wij eerst onze werkwijze uitleggen en aangeven welke mogelijkheden er zijn. Hierna zullen we desgewenst ook meteen een afspraak inplannen om in gesprek te gaan met een mediator. 

Het eerste gesprek

De mediator zal contact opnemen met alle betrokken partijen en zal de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels opsturen. Het eerste gesprek staat in eerste instantie in het teken van het doornemen en tekenen van de mediation overeenkomst. Hierna kan het gesprek inhoudelijk starten. 

De vervolggesprekken

De mediator voert gesprekken met alle partijen tegelijk. Het kan zijn dat de mediator het nodig vindt om ook aparte gesprekken te voeren. Een conflict is soms gebaseerd op een miscommunicatie of een misverstand. Hoe het ook zit, alle belangrijke onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken om zo doende het conflict op te lossen. De mediator zorgt ervoor dat er ruimte is voor emoties EN dat een gesprek respectvol gevoerd wordt. 

De oplossing

Tijdens de gesprekken moet duidelijk naar voren gaan komen wat alle partijen wensen en waar ze naar streven. Er wordt dan vervolgens gezocht naar een oplossing. Tijdens het traject zal de mediator geen advies geven, maar mag eventueel wel neutrale informatie verstrekken en zal altijd partijen begeleiden in dat wat er ook op dat moment is. Zodra er een oplossing gevonden is, wordt dit vastgelegd in een eindovereenkomst of afsprakenlijst als de samenwerking wordt voortgezet. Deze wordt door alle partijen ondertekend. Het kan ook zo zijn dat beide partijen besluiten om niet meer verder te gaan samen. Ook dan worden deze afspraken vastgelegd, maar dan in een vaststellingsovereenkomst. 

Evaluatie

Kwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel. Wij willen daarom graag weten hoe u het traject heeft ervaren. U ontvangt van ons een evaluatieformulier met het verzoek dit in te vullen. 

Contact

Wilt u graag het mediationtraject starten, omdat u in een arbeidsconflict verwikkeld zit of er is een andere situatie? Professionele Mediators helpt graag om op zoek te gaan naar een passende oplossing. Wij brengen u in contact met een mediator bij u in de buurt. Meer informatie of heeft u vragen? Neem vrijblijvend  contact  met ons op. 

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!