Mediationtraject arbeidsconflict

Af en toe onstaan er op de werkvloer situaties waarin u in een onenigheid zit met collega's. Vaak worden dit soort situaties meteen aangepakt en worden onderling uitgepraat. Het komt wel eens voor dat u er samen niet meer uitkomt. We spreken dan van een arbeidsconflict. Bent u betrokken in een arbeidsconflict en wilt u graag geholpen worden om dit op te lossen? Professionele Mediators helpt u graag met een mediationtraject om het arbeidsconflict te sussen en een passende oplossing te vinden. 

Mediation voor u 

Mediation kan helpen wanneer conflicten onderling niet meer op te lossen zijn. Er is geen ruimte voor een dialoog tussen twee partijen en een mediator moet hier aan te pas komen. U kunt bij ons niet alleen terecht wanneer u een arbeidsconflict heeft, maar ook voor andere soorten bemiddeling, zoals  business mediation , mediation binnen het onderwijs of mediation bij familiezaken . Bij mediation is de bemiddelaar neutraal en zorgt ervoor dat de belangen van iedere partij worden nageleefd.

Het mediationtraject

Tijdens het mediationtraject worden er een aantal fases doorlopen. Hieronder worden deze fases globaal uitgelegd: 

Voorfase

Wanneer u contact opneemt met ons zullen wij eerst onze werkwijze uitleggen en welke mogelijkheden er zijn. Hierbij zullen we ook meteen een afspraak inplannen om in gesprek te gaan met een mediator. 

Het eerste gesprek

De mediator zal contact opnemen met alle betrokken partijen en zal de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels opsturen. Het eerste gesprek staat in het teken van het doornemen en tekenen van de overeenkomst. Hierna kan het gesprek inhoudelijk starten. 

De vervolggesprekken

De mediator voert alle gesprekken met alle partijen tegelijk uit. Het kan zijn dat de mediator het nodig vindt om aparte gesprekken te voeren. Een conflict is vaak gebaseerd op een miscommunicatie of een misverstand. Alles wordt tijdens het gesprek besproken om het conflict op te lossen. De mediator zorgt ervoor dat er ruimte is voor emoties en dat een gesprek niet uitloopt tot geruzie. 

De oplossing

Tijdens de gesprekken moet duidelijk naar voren komen wat alle partijen willen en waar ze naar streven. Er wordt dan vervolgens gezocht naar een oplossing. Tijdens het traject zal de mediator geen advies geven, maar puur neutrale informatie verstrekken. Zodra er een oplossing gevonden is, wordt dit vastgelegd in een eindovereenkomst. Deze moet door alle partijen ondertekend worden. Het kan ook zo zijn dat beide partijen besluiten om niet meer verder te gaan samen. Ook dan worden deze afspraken vastgelegd. 

Evaluatie

Kwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel. Wij willen daarom graag weten hoe u het traject heeft ervaren. U ontvangt van ons een evaluatieformulier met het verzoek dit in te vullen. 

Contact

Wilt u graag het mediationtraject starten, omdat u in een arbeidsconflict verwikkeld zit of er is een andere situatie? Professionele Mediators helpt graag om op zoek te gaan naar een passende oplossing. Wij brengen u in contact met een mediator bij u in de buurt. Meer informatie of heeft u vragen? Neem vrijblijvend  contact  met ons op. 

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!