Mediation in arbeidsconflicten

Het kan wel eens zijn dat u wat onenigheid op de werkvloer heeft. Soms is dit een volledig uit de hand gelopen ruzie of een discussie of kwestie die onderling niet meer op te lossen is. Overweeg dan eens mediation in arbeidsconflicten. Het is natuurlijk nooit prettig als er een grimmige werksfeer ontstaat waardoor het werken niet meer goed mogelijk is. Dit is nadelig voor werknemer én werkgever. Een onafhankelijke mediator kan ervoor zorgen dat het conflict aangepakt en opgelost wordt. 

Wanneer mediation? 

Mediation is in te zetten wanneer er een conflict is op de werkvloer. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben en zelfs leiden tot ziekmelding of ontslag. Mediation in arbeidsconflicten kan een bijdrage leveren en ondersteuning bieden in het vinden van een passende oplossing. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan en het conflict opgelost wordt. 

Het traject

Zodra er een mediator ingeschakeld is, wordt alle betrokken partijen gesproken en een bijeenkomst gepland. Er wordt geluisterd naar ieder verhaal en alle problemen worden in kaart gebracht. De partijen komen zelf met voorstellen voor een oplossing en de mediator begeleidt hen daarin. Wanneer een oplossing is gevonden en alle partijen staan erachter dat de samenwerking wordt voortgezet, dan worden er ook werkafspraken gemaakt. Dit wordt gedaan zodat de werksfeer en de samenwerking in de toekomst gewaarborgd wordt. 

Het kan ook zo zijn dat de werkverhouding zo beschadigd is, dat beide partijen besluiten dat het beter is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De mediator begeleidt in dat geval het proces naar het het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden . De afspraken worden vastgelegd in een   vaststellingsovereenkomst .

Wij staan voor u klaar

Wilt u meer informatie of weten wat Professionele Mediators voor u kan betekenen bij mediation in arbeidsconflicten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. U kunt ook direct een afspraak maken. 

Professionele Mediators Nederland