mediation-burenruzie

Mediation bij burenruzie

In ons dichtbevolkte Nederland komt het regelmatig voor dat buren onenigheid met elkaar krijgen. De meest uiteenlopende zaken kunnen aanleiding zijn voor oplopende spanningen, zoals geluidsoverlast, een belemmerd uitzicht of de beruchte erfscheiding. U zou naar de rechter kunnen stappen voor een uitspraak, maar over het algemeen verslechtert dit de onderlinge verhouding. Kies daarom voor mediation om uw burenruzie te beslechten!

Ruzie met de buren

Raakt u in confict met de buren, dan begint dit in de regel met een kleine ergernis. Het kan voorkomen dat deze ergernissen zich opstapelen, waardoor uiteindelijk de communicatie en de relatie verslechteren. Dit soort situaties kunnen veel invloed hebben op uw woongenot. In het allerergste geval zorgt het ervoor dat één van de partijen zich genoodzaakt voelt om te gaan verhuizen. 

Naar de rechter

Naar aanleiding van een hoog oplopende burenruzie, besluiten redelijk veel mensen om de 'hulp' van een rechter (of andere instantie) in te schakelen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een verbod op geluidsoverlast of er wordt bezwaar en eventueel beroep aangetekend tegen een bouwvergunning. Toch is het niet altijd wenselijk om een gerechtelijke procedure te starten. In de meeste gevallen is de uitspraak van de rechter maar voor één van de betrrokken partijen gunstig. Daarnaast zal een dergelijke actie de relatie met de buren nog zwaarder belasten. 

Mediation als alternatief

Kiest u ervoor om mediation voor te stellen en aan te gaan, dan kunt u wél tot duurzame oplossingen komen. Bij mediation is er een onafhankelijke, derde partij die het gesprek mogelijk maakt tussen de buren die met elkaar in conflict zijn. De eerste stap is het aanpakken van de verstoorde communicatie. Dit draagt eraan bij dat het vertrouwen wordt hersteld. Beide partijen komen aan het woord en kunnen hun verhaal en belangen uitspreken. Op basis hiervan wordt er gezocht naar een oplossing waar ieder met tevredenheid achter kan staan. Denk bij geluidsoverlast bijvoorbeeld aan een bepaald tijdstip tot wanneer het geluid wordt geaccepteerd en/of eventuele aanpassingen in het huis die het geluid dempen. 

Met mediation creëert u ook ruimte voor creatieve oplossingen. Bovendien is mediation, in tegenstelling tot een juridische procedure, vrijwillig én in eerste instantie vrijblijvend. Pas wanneer beide partijen tot een passende oplossing zijn gekomen, wordt er een vaststellingsovereenkomst getekend en dient u zich aan de gemaakte afspraken te houden. U heeft dus zelf de mogelijkheid om bij te dragen aan de oplossing, in plaats van dat u iets opgelegd krijgt. Naast het beëindigen van het conflict, heeft mediation als bijkomend voordeel dat de relatie met de buren weer wordt hersteld. Dit is een fijne ontwikkeling, aangezien u beiden op een prettige manier in uw eigen huis wilt blijven wonen en u elkaar ongetwijfeld tegen gaat komen. 

Contact

Heeft u te maken met een burenruzie en overweegt u de inzet van mediation? Of wilt u graag meer informatie over één van onze andere diensten? Neem dan contact op met Professionele Mediators en vraag naar de mogelijkheden. We staan u graag te woord. 

Professionele Mediators Nederland