Mediation bij erfenis

Mediation wordt vaak ingezet wanneer partijen niet meer tot een oplossing kunnen komen vanwege een conflict of conflictueuze situatie. Een bemiddelaar ofwel mediatior is onafhankelijk en streeft naar de beste oplossing voor beide of alle partijen. Dit is anders dan bij een advocaat, die alleen in het belang van één partij werkt en een standpunt in de kwestie inneemt. Mediation kan ingezet worden bij verschillende problemen, zoals een echtscheiding, een arbeidsconflict, familiezaken  en dergelijke. Een onderwerp dat vaak terugkomt bij familiezaken is de erfenis. Het kan zo zijn dat er een erfenis verdeeld moet worden over de hele familie, maar dat familieleden hier niet uitkomen. Kies dan voor mediation en voorkom escalatie van een familieconflict. 

Mediation bij erfenis

Na het overlijden van een dierbare wilt niemand een procedure aangaan waarbij de rechter uitspraak doet over hoe de erfenis verdeeld moet worden, omdat hier onenigheid over is. Vaak wordt het merendeel in goed overleg afgehandeld, maar het kan wel eens voorkomen dat de verdeling vastloopt. Om het op te lossen, kunt u kiezen voor een gerechtelijke procedure, maar dit is geen 'prettige' aangelegenheid en deze procedure duurt ook erg lang. Mediation daarentegen kan (ook) een goede en snelle uitkomst bieden. Met deze professionele hulp zal door een neutrale bemiddelaar naar beide of alle partijen geluisterd worden en hij of zij zal u begeleiden naar een door ieder gedragen oplossing. 

Voorwaarden mediation

Er is ook een aantal voorwaarden aan mediation verbonden. Om een bemiddeling zo goed mogelijk te laten slagen, zijn de volgende af te spreken punten belangrijk:

  • Iedere belanghebbende doet vrijwillig mee aan de mediation en u bent (dan ook) vrij om het traject te beëindigen wanneer dat nodig is;
  • Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, is vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld;
  • De mediator is volledig neutraal en onpartijdig;
  • Alle relevante onderwerpen komen aan bod;
  • Goede communicatie is vaak noodzakelijk voor een passende oplossing. De mediator zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid;
  • U kunt zelf, binnen de grenzen van de wet, mede invulling geven aan de afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt.

Wij helpen u graag

Is er binnen uw gezin of familie sprake van een conflict over de verdeling van een erfenis? Wij raden u dan aan om te kiezen voor mediation en u te laten adviseren door een van onze professionals wat het beste is om te doen, hoe dit aan te pakken. Bij Professionele Mediators beschikken we over de juiste ervaring om u hierin te begeleiden. Wij brengen u graag in contact met een mediator bij u in de buurt, zodat u snel kunt starten. 

Professionele Mediators Nederland