Mediation bij arbeidsconflicten

Als er een conflict is op de werkvloer, kan dit veel invloed hebben op iemands leven. Vaak komen de partijen die een conflict hebben, er onderling niet uit tot een passende oplossing. Mediation bij arbeidsconflicten is dan het traject waar veel organisaties voor kiezen. Een mediator heeft een neutrale rol die ervoor wilt zorgen dat alle partijen achter de gekozen oplossing staan. 

De mediator 

Een conflict in uw werkomgeving kan ingrijpende gevolgen hebben. Het kan zelf leiden tot een ziekmelding. Vaak is het zo dat de communicatie vertroebeld is. Een mediator gaat in dit geval ervoor zorgen dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan. Een mediator is onafhankelijk en zorgt ervoor dat alle partijen evenveel aan het woord komen. Wanneer de mogelijkheden besproken zijn en er een oplossing is gekozen, worden er werkafspraken gemaakt. Deze werkafspraken worden vastgelegd zodat in de toekomst de werksfeer gewaarborgd wordt. 

Waarom mediation?

Het uitgangspunt bij mediation is dat partijen niet tegen elkaar strijden, maar juist samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Verder kan het inschakelen van een mediator veel efficiënter zijn en financieel aantrekkelijker dan een gerechtelijke procedure. Mediation zorgt er uiteindelijk voor dat alle partijen weer goed met elkaar overweg kunnen. 

Einde van arbeidsrelatie

Niet altijd wordt een arbeidsconflict opgelost. Het komt wel eens voor dat de werkverhouding te ver beschadigd is. Beide partijen kunnen dan kiezen dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beste optie is. In dat geval zal de mediator voor begeleiding zorgen in het proces naar het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden . Er worden afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst

Contact

Overweegt u te kiezen voor mediation bij arbeidsconflicten? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken vrijblijvend de mogelijkheden met u en kijken wat we voor u kunnen betekenen in de desbetreffende situatie. 

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!