Mediation bij arbeidsconflicten

Als er een conflict is op de werkvloer, kan dit veel invloed hebben op iemands leven. Vaak komen de partijen die een conflict hebben, er onderling niet uit en komt er geen passende oplossing. Mediation bij arbeidsconflicten is dan het traject waar veel organisaties voor kiezen. Een mediator heeft een neutrale rol en zorgt ervoor dat alle partijen achter de te kiezen oplossing staan. 

De mediator 

Een conflict in uw werkomgeving kan ingrijpende gevolgen hebben. Het kan zelfs leiden tot een ziekmelding. Vaak is het zo dat de communicatie vertroebeld is. Een mediator gaat in dit geval ervoor zorgen dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan en elkaar ook echt gaan horen. Een mediator is onafhankelijk en zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle partijen alle gelegenheid hebben hun visie te vertellen. Wanneer vervolgens de verschillende mogelijkheden of opties besproken zijn en er een oplossing is gekozen waarbij de arbeidsrelatie wordt voortgezet, worden er werkafspraken gemaakt. Deze werkafspraken worden vastgelegd zodat in de toekomst de afspraken en de werksfeer gewaarborgd worden. 

Waarom mediation?

Het uitgangspunt bij mediation is dat partijen niet meer elkaar bestrijden, maar juist samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Verder kan het inschakelen van een mediator veel efficiënter zijn en financieel aantrekkelijker dan een gerechtelijke procedure. Mediation kan ertoe leiden dat alle partijen weer een weg met elkaar vinden. 

Einde van arbeidsrelatie

Niet altijd echter wordt een arbeidsconflict opgelost. Het komt wel eens voor dat de werkverhouding te ver beschadigd is. Beide partijen kunnen dan ervoor kiezen dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beste optie is. In dat geval zal de mediator voor begeleiding zorgen in het proces naar het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden . Er worden afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst

Contact

Overweegt u te kiezen voor mediation bij arbeidsconflicten? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken vrijblijvend de mogelijkheden met u en kijken wat we voor u kunnen betekenen in de desbetreffende situatie.

 

Professionele Mediators Nederland