familieruzie oplossen

Familieruzie

Een familieruzie komt in de beste families wel eens voor. Een onenigheid met het gezin of een kleinere discussie komt vaker voor natuurlijk, maar in sommige gevallen is het behoorlijk uit de hand gelopen. In deze situatie kan het dan zo zijn dat u dit zelf niet kan oplossen. U merkt dat men elkaar gaat tegenspreken, elkaar niet uit laten praten en de emoties lopen op. Zo'n familieruzie kan je het best oplossen met behulp van een mediator. De mediator richt zich op het oplossen van de familieruzie en probeert u te helpen bij het vinden van een passende oplossing of manieren om beter met elkaar te communiceren. 

Onze werkwijze

Onze mediator wordt ingezet wanneer de wens ontstaat de familieruzie op te lossen. Tijdens het gehele proces is de mediator onpartijdig en zal bijdragen aan het vinden van een passende oplossing. Hierbij wordt aandacht besteed aan het oplossen van het conflict, de eventuele zakelijke kant, maar ook de emotionele kant ervan. Wij bemiddelen in elke denkbare familieruzie. Bij de meeste situaties draait het om de verdeling van een erfenis, iets wat zich al langere tijd afspeelt of in het verleden heeft afgespeeld en de communicatie hierover of een (ander) conflict op financieel gebied. Uiteraard staan wij ook voor u klaar als het om totaal iets anders gaat dat opgelost moet worden binnen de familie. 

Hoge emoties

Juist bij familieruzie's lopen emoties erg op. U kent elkaar (ook de aangetrouwde familieleden) al voor een langere tijd en u wilt eigenlijk niet dat het nog meer uit de hand gaat lopen. Door verstoorde communicatie, onbegrip en / of wantrouwen zal de irritatie erg hoog op kunnen lopen en uiteindelijk kan de bom barsten. De mediator draagt bij aan het in juiste banen leiden van de emoties en aan het elkaar weer gaan respecteren. Het conflict is nu ineens bespreekbaar en er is communicatie op de juiste manier. 

Wij helpen graag

Wij adviseren u om een mediator in te roepen bij het oplossen van de familieruzie. Het kan namelijk vele procedures, tijd en kosten besparen. Als u meer informatie wilt dan kunt u vrijblijvend  contact  met ons opnemen.

Professionele Mediators Nederland