Blog

Vragen bij een arbeidsconflict met leidinggevende

 Conflicten kunnen op allerlei plekken ontstaan. Denk maar aan een familieruzie, conflict bij een scheiding of een arbeidsconflict. Wanneer er sprake is van ruzie of onenigheid op de werkvloer kan dit de werksfeer ernstig schaden. Het is dan ook in het voordeel van beide partijen om het conflict zo snel mogelijk op te lossen. Of het arbeidsconflict nu met een collega of leidinggevende is, er kan een aantal vragen ontstaan. Hier geven wij graag antwoord op.
 

Wat kan ik doen bij een arbeidsconflict met mijn leidinggevende?

Wanneer een arbeidsconflict ontstaat, kan het soms al genoeg zijn om met elkaar te praten over de situatie en mogelijk nieuwe afspraken te maken over uw werkzaamheden. Soms is het niet meer mogelijk om de dialoog samen aan te gaan. Of misschien voelt u zich onder druk gezet om akkoord te gaan met bepaalde afspraken. Dan kunt u een mediator inschakelen. Een mediator ondersteunt beide partijen bij het aangaan van de dialoog en blijft hierbij neutraal. Het is ook mogelijk om direct een advocaat in te schakelen, echter dan escaleert de kwestie vaak. In het geval dat u een gerechtelijke procedure in gaat of in moet gaan om welke reden dan ook, is het zo dat de rechter 'afspraken' gaat opleggen. U heeft dan weinig inspraak in de te maken afspraken. Bij het inschakelen van een mediator werkt u samen aan oplossingen waar beide partijen zo tevreden mogelijk mee zijn.

085-9021900
 

Samen praten

Afhankelijk van de aard van het conflict is het misschien nog mogelijk om het gesprek aan te gaan met de collega of leidinggevende. Samen werken aan een oplossing zorgt ervoor dat het samenwerken mogelijk blijft. Neem contact op met de vertrouwenspersoon of HR om te kijken naar de mogelijkheden voor een gesprek.  
 

Mediator inschakelen

Komt u er samen met uw werkgever niet meer uit, dan kunt u de hulp van Professionele Mediators inschakelen. Dankzij onze landelijke dekking is er altijd een geschikte mediator voor u in de buurt. Voor u kunt starten met mediation is het belangrijk om te weten dat er bepaalde uitgangspunten zijn:

  • Mediation vindt plaats op vrijwillige basis. Het staat u dus vrij om, zo nodig, op elk moment gedurende het traject te stoppen.
  • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, beide partijen en de mediator mogen er zonder nadere afspraken, niet met anderen over praten.
  • De uitkomst van de gesprekken wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst.
     

Advocaat inschakelen

Wanneer u er ook met behulp van een mediator niet meer uitkomt, kan een volgende stap het inschakelen van een advocaat zijn. De advocaat ondersteunt u bij een gerechtelijke procedure. Een rechter bepaalt dan wat er moet gebeuren om het arbeidsconflict met uw leidinggevende op te lossen. Vaak betekent dit dat de arbeidsovereenkomst beeindigd wordt. In het geval de arbeidsrelatie in stand gehouden wordt, zal de gang naar de rechter er wel voor zorgen dat de situatie en de sfeer op het werk niet (zo maar) verbetert.
 

Kan mijn werkgever mij ontslaan bij een arbeidsconflict?

Misschien wel de belangrijkste vraag die kan ontstaan. Wanneer er een arbeidsconflict is met een leidinggevende kunt u bang zijn dat u ontslag krijgt of dat daarop aangestuurd wordt. Uw werkgever mag u ontslaan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Hoe dit precies verloopt, is afhankelijk van verschillende factoren. Een van de punten is het contract dat u heeft met de werkgever. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn er twee mogelijkheden: de werkgever kan besluiten het contract niet te verlengen of het contract voortijdig stoppen. Bij deze laatste optie is de tekst van de arbeidsovereenkomst van belang en is vaak wel toestemming van de rechter nodig. Bij een vast contract is er ook een uitspraak van de rechter nodig voor uw werkgever u mag ontslaan. De rechter geeft deze niet toestemming niet zomaar.
 

Schakel Professionele Mediators in

Voorkom dat een arbeidsconflict met een collega of leidinggevende uit de hand loopt en schakel Professionele Mediators in. Onze mediators staan voor u klaar. Dankzij ons landelijke netwerk is er altijd een mediator bij u in de buurt. Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met u.

Neem contact oparbeidsconflict met leidinggevende
Direct contact opnemen
Tel: 085-9021900
info@professionelemediators.nl
Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aan
« Vorige | Terug naar het overzicht | Volgende »

Professionele Mediators Nederland