Blog

Omgaan met conflicten op de werkvloer: 5 stappen

Als u intensief met elkaar samenwerkt kunnen er wel eens irritaties ontstaan. Zolang deze irritaties uitgepraat worden, is er niets aan de hand. Irritaties en conflicten worden echter vaak vermeden, wat kan resulteren in een vervelende werksfeer.

Irritaties hebben een negatieve invloed op de werksfeer en productiviteit. In sommige gevallen blijft het niet bij irritaties, maar escaleert het tot een conflict met alle gevolgen van dien.

Om te voorkomen dat de kwestie uit de hand loopt of doorsluimert, is het belangrijk om hier constructief mee om te gaan. In deze blog bespreken we vijf stappen om conflicten op de werkvloer aan te pakken.

085-9021900
 

Vijf stappen om conflicten op de werkvloer aan te pakken

Aan een groot deel van het ziekteverzuim ligt een arbeidsconflict ten grondslag. Reden temeer om mogelijke conflicten serieus aan te pakken. Maar hoe kunt u het beste omgaan met conflicten op de werkvloer?

Wij leggen het u uit in onderstaande vijf stappen.

1. Herken het conflict

Allereerst is het belangrijk om het conflict of de irritatie te herkennen. Soms is het duidelijk dat er iets speelt, bijvoorbeeld door overduidelijke boosheid.

Sommige mensen kunnen echter heel subtiel hun ongenoegen uiten. Het is belangrijk dat dit wordt herkend, want ongenoegen kan tot spanningen leiden en dat is niet bevorderlijk voor de werksfeer. 

Speelt er een conflict - al is het subtiel - maak het bespreekbaar!

2. Erken het conflict

Na het herkennen van het conflict, is erkenning de volgende stap. Sommige mensen gaan conflicten liever uit de weg, maar daarmee is het niet opgelost. Door het te erkennen kan er ook een weg naar een oplossing gezocht worden. 

3. Maak het probleem bespreekbaar

Nadat het conflict is erkend, is het raadzaam om te onderzoeken wat er nu precies aan de hand is. Heeft u geen klik met iemand of beseft u dat de samenwerking in het hele team niet goed loopt? Is er iets aan de hand met uw leidinggevende of met een medewerker?

Maak vervolgens een keuze hoe u met het conflict om wilt gaan. Kan het nog bespreekbaar gemaakt worden of is er hulp bij nodig?

4. Communiceer constructief

De volgende stap is om constructief te communiceren. Op een goede manier feedback geven of geweldloze communicatie zijn voorbeelden van constructief communiceren. Bij geweldloze communicatie wordt uitgegaan van een manier van communiceren zonder dat u de ander dingen verwijt waardoor het mogelijk escaleert. 

5. Kom tot een geschikte oplossing

Na een goed gesprek kunnen beide partijen brainstormen over een oplossing die voor beiden zo goed als mogelijk is. Indien het lastig is om samen dit ‘goede gesprek’ te voeren, kan er gekozen worden voor een gespreksleider of mediator.

Een neutrale derde kan helpen om de gesprekken op een goede, effectieve wijze te voeren en tot een toekomstbestendige oplossing te komen.

Kortom, herken en erken het conflict en pak het aan voordat het erger wordt. Zo worden onnodige escalaties voorkomen!
 

Hulp nodig bij een conflict op de werkvloer?

Heeft u te maken met een conflict op de werkvloer waar u samen niet uitkomt? Professionele Mediators kan u helpen bij het omgaan met conflicten op de werkvloer. Kijk voor meer informatie op onze pagina over arbeidsconflicten. 

U kunt direct contact met ons opnemen via 085-9021900 of via het contactformulier .

Omgaan met conflicten op de werkvloer
Direct contact opnemen
Tel: 085-9021900
info@professionelemediators.nl
Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aan
« Vorige | Terug naar het overzicht | Volgende »

Professionele Mediators Nederland