bemiddelen bij conflicten

Het komt wel eens voor dat conflicten zo uit de hand gelopen zijn dat ze onderling niet meer zijn op te lossen. Een eerste goede stap is dan te kiezen voor iemand die komt bemiddelen bij conflicten. Het bemiddelen bij conflicten wordt ook wel mediation genoemd. Met behulp van een onafhankelijk persoon wordt het conflict in kaart gebracht en wordt er ondersteunt in het vinden van een bijpassende oplossing.

Rol van de mediator

Tijdens de bemiddeling van een conflict wordt er een mediator ingezet. Deze is neutraal en heeft een begeleidende rol in het traject. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zich kan uitspreken en zijn of haar verhaal kan doen. Hierdoor wordt de communicatie op gang gebracht en wordt er begrip getoond. Verder is de taak van de mediator om ervoor te zorgen dat het gehele conflict besproken wordt en alle onderwerpen aanbod komen. Uiteindelijk wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen achter staan. 

De voortgang

Voorafgaand aan het traject wordt er een overeenkomst getekend. Hierin staan afspraken die gemaakt zijn door beide partijen. Deze afspraken worden bewaakt door de mediator tijdens de voortang van het traject. Wanneer er een oplossing is gevonden, wordt deze vastgelegd in een vaststellingovereenkomst. Dit overeenkomst moet getekend worden door alle betrokken partijen en dienen zich aan de afspraken te houden. 

Wij helpen graag

Wilt u graag hulp van een mediator die komt bemiddelen bij conflicten? Professionele Mediators staat voor u klaar in welke situatie dan ook. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of direct een afspraak maken. 

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!