Arbeidsmediation Rotterdam

Het kan voorkomen dat een conflictueuze situatie op het werk ontstaat tussen collega's of bijvoorbeeld tussen een leidinggevende en zijn of haar medewerker. Dit kan impact hebben op iemands leven, maar ook impact op de werkvloer. De sfeer kan bijvoorbeeld ongemakkelijk worden en zo ook bepaalde relaties. Met een traject arbeidsmediation kunt u ervoor zorgen dat het conflict wordt opgelost. Het helpt partijen om in gesprek te gaan en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Professionele Mediators biedt arbeidsmediation aan in Rotterdam en omgeving. 

Wanneer arbeidsmediation?

Een conflict op de werkvloer is niet prettig voor u zelf of voor collega's om u heen. Het kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen. Soms kan het zelfs leiden tot ziekmeldingen. In de meeste gevallen kunnen partijen niet helder met elkaar overleggen en is de communicatie vertroebeld. In veel gevallen kan HR de kwestie in behandeling nemen, gesprekken voeren e.d.. U kunt kiezen voor arbeidsmediation wanneer het intern 'ophoudt' en u samen niet meer tot een oplossing kunt komen. Dan zorgt de mediator in een arbeidsmediation ervoor dat alle partijen zo goed mogelijk met elkaar in gesprek gaan. 

De werkwijze

Wanneer u kiest voor arbeidsmediation, gaat een mediator met alle betrokkenen partijen een gesprek plannen. Ieder kan zijn of haar verhaal doen en er wordt geluisterd naar elkaar. De situatie wordt met elkaar besproken en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Dit betekent dat iedereen uiteindelijk achter de oplossing staat en dat deze passend is voor iedere partij. Goede werkafspraken worden gemaakt, zodat in de toekomst de samenwerking en werksfeer gewaarborgd zijn. 

Mocht het zo zijn dat de werkverhouding zo erg beschadigd is, dat reparatie niet meer mogelijk is, dan kan nog gedacht worden aan overplaatsing. Ook kunnen partijen ervoor kiezen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De mediator begeleidt in dat geval het proces naar het het einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden . Alle afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst .

Voordelen van arbeidsmediation

Een groot voordeel van mediation is dat de mediator onpartijdig is en strijd probeert te voorkomen, maar echt op zoek wil naar de beste oplossing voor alle partijen. De afspraken die worden vastgelegd zijn dan over het algemeen toekomstbestendiger dan wanneer er bepaalde zaken of oplossingen worden opgelegd. Bovendien kan het inschakelen van een mediator efficiënter in de tijd zijn en financieel aantrekkelijker. 

Wij helpen u graag

Wilt u graag een conflict op de werkvloer opgelost hebben? Schakel dan een mediator voor een arbeidsmediation in. Wij hebben vele mensen al geholpen met arbeidsmediation in de stad en de regio Rotterdam. Door ons landelijk netwerk hebben wij overal bekwame mediators die u kunt inschakelen! Voor meer informatie kunt u contact  met ons opnemen.

Professionele Mediators Nederland

 
Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden. Uw privacy blijft gewaarborgd.

Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.
Voor meer informatie kunt u eerst onze Disclamer & Privacyverklaring bekijken!