Arbeidsconflict mediation

Een arbeidsconflict kan als erg vervelend ervaren worden, zowel door de werkgever als door de werknemer. Het is dan zo dat het onderling zelfs niet meer op te lossen is. Vaak wordt er een mediator ingeschakeld om beide partijen hierbij te ondersteunen. Professionele Mediators beschikt over de juiste experts wat betreft arbeidsconflicten.

Het traject

Bij Professionele Mediators vinden we het belangrijk dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en hun visie kunnen geven. Er wordt naar iedereen geluisterd en alle problemen worden besproken. De mediator is er om de partijen te begeleiden in het vinden van een passende oplossing. De oplossing moet duurzaam zijn en ieder moet er uiteindelijk achter kunnen staan. De mediator streeft ook altijd naar een verbetering in de samenwerking voor de lange termijn. Daarom worden er werkafspraken gemaakt die uiteraard ook vastgelegd worden. Hiermee worden de afspraken en bijvoorbeeld de werksfeer gewaarborgd.

Het komt ook wel eens voor dat de werkverhouding zo verstoord is, dat beide partijen besluiten de werkrelatie niet voort te zetten. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd met wederzijds goedvinden. Deze afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Waarom mediation?

Onenigheid op de werkvloer is niet goed voor de relatie tussen de werknemer en de werkgever. Het kan bijvoorbeeld ook leiden tot een langdurige ziekmelding. Mediation is een snel en betrouwbaar proces waarin onder meer de belangen van ieder goed op tafel komen en meegenomen worden in de oplossing. Bovendien is het normaal gesproken gunstig in de tijd en voor de kosten wanneer u kiest voor mediation en niet de juridische weg bewandelt. De mediator is een neutraal persoon die niemand bevoordeelt in het traject, maar het beste voor ieder probeert te bereiken. 

Contact

Wilt u meer informatie over arbeidsconflict mediation? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.  Ieder van onze professionals staat graag voor u klaar!

Professionele Mediators Nederland