Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u binnen 24 uur in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio.
Hogestraat 15a
Druten
,
GLD
6651BE
Netherlands
085-9021900
info@professionelemediators.nl
Algemene voorwaardenSitemapDisclaimer en privacyverklaring         

Menu

Mediation algemeen


Door middel van mediation komt u in één of meerdere gesprekken met de andere partij tot een oplossing van uw conflict of geeft u uw echtscheiding vorm. Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, samen met de wederpartij het conflict op. Een belangrijke voorwaarde voor mediation is dat u bereid bent met de andere partij te praten over het conflict/de aankomende scheiding. 
 

Uitgangspunten mediation

 

Enkele basisuitgangspunten voor mediation zijn: 

 • Vrijwilligheid: u bent altijd vrij het mediation-traject te beëindigen
 • Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
 • Vertrouwelijkheid: alles wat wordt besproken, blijft vertrouwelijk
 • Een professionele en gestructureerde aanpak: de mediator zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen en deze worden vertaald naar een vaststellingsovereenkomst, convenant of ander document
 • Aandacht voor de communicatie tussen partijen
 • Gerichtheid op de achterliggende belangen in plaats van op de ingenomen posities
 • U bepaalt binnen de grenzen van de wet zelf welke invulling u geeft aan de afspraken en bepaalt zo uw eigen koers.
   

Mediationtraject

Globaal kan een mediationtraject er als volgt uitzien:

 • Voorfase
  Op het moment dat u contact met ons opneemt,  bespreken wij globaal hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn. Wij plannen  een afspraak voor u in bij een mediator bij u in de regio of we selecteren een mediator voor u die contact met u opneemt.
 • Het eerste mediationgesprek
  De  mediator neemt contact op met de mediationpartijen en stuurt u de mediationovereenkomst, het NMI reglement en de NMI gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek  zal de mediator starten met het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst waarna de mediation inhoudelijk van start gaat.
 • De vervolggesprekken
  De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal beelden van de ander of van de situatie en er zijn misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat u beiden ook echt zegt waar het u om gaat en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt.
 • De oplossing
  Dan komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat u beiden de tijd neemt om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator zal zelf geen advies geven, hij of zij kan gedurende de mediation wel neutrale informatie verstrekken. Mocht het nodig zijn, kunt u een adviseur raadplegen, zoals een accountant, advocaat of fiscalist.
  • Als u tot overeenstemming gekomen bent, legt de mediator dat zo nodig vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.
   In bijvoorbeeld een arbeidsconflict  kan het zo zijn dat partijen de samenwerking niet voortzetten maar uit elkaar gaan, ook de afspraken aangaande deze oplossing legt de mediator vast.
 • Evaluatie
  Professionele Mediators wil op de hoogte zijn van uw beoordeling van de mediator en van het mediationproces. Na afloop van de mediation ontvangt u om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen. 

Mediation iets voor u? Doe een zelftest. Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediation-functionaris van het gerecht gebruikt.

 Altijd een mediator
bij u in de buurt

Meer informatie

 

 

powered by keesweb.nl