Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u binnen 24 uur in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio.
Hogestraat 15a
Druten
,
GLD
6651BE
Netherlands
085-9021900
info@professionelemediators.nl
SitemapDisclaimer         
Menu

Disclaimer en aansprakelijkheid


Op de site van Professionele Mediators, verder genoemd: ‘de site’, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Professionele Mediators (verder genoemd ‘PM’) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of de informatie van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze webpagina’s kan (technische of typografische) fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. PM is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de site van PM verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar PM verwijst.
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd, dan  kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PM. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

 

Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen 'in onze klanten', zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Professionele Mediators of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Professionele Mediators, gevestigd in Druten

Kamer van Koophandel nummer: 11053416

© copyright 2013 PM


Altijd een mediator
bij u in de buurt

Meer informatie

 

 

powered by keesweb.nl