Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u binnen 24 uur in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio.
Hogestraat 15a
Druten
,
GLD
6651BE
Netherlands
085-9021900
info@professionelemediators.nl
Algemene voorwaardenSitemapDisclaimer en privacyverklaring         
Menu

Mediator kosten


De kosten van het mediation traject hangen af van een aantal factoren. Bij echtscheidingen maar ook bij andere zaken, zoals arbeidskwesties, is in sommige gevallen subsidie mogelijk via de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor partijen alleen een kleine eigen bijdrage betalen voor het complete traject naast de kosten van de rechtbank (griffierechten).
 

In de andere gevallen wordt de prijs opgebouwd door het uurtarief en eventueel de kosten van diensten van derden (bij echtscheidingen zijn er nog advocaatkosten, dit is een relatief kleine component, en de griffierechten). Hoe de eindfactuur eruit ziet, ligt aan de hoeveelheid uren die een mediator aan de zaak heeft besteed en dit varieert dus. Dit geldt zowel voor familiaire kwesties als voor arbeidskwesties. Het ene traject duurt langer dan het andere. In alle gevallen doen onze mediators wat nodig is om partijen te begeleiden naar de best mogelijke oplossing voor de kwestie.


Bij echtscheidingen of in het geval een relatie wordt beëindigd op een andere manier, is het benodigde aantal uren ook afhankelijk van het wel of niet moeten opstellen van een ouderschapsplan indien er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een koophuis of een eigen bedrijf maakt dat er over het algemeen wat meer tijd nodig is om te komen tot goede afspraken. In alle gevallen komen de belangrijkste onderwerpen aan de orde en worden de afspraken vastgelegd in een convenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan.

 

Wij bieden altijd begeleiding. We merken op dat bij echtscheidingen ook het volgende van belang is: 

 

Let op bij vaste prijzen en goedkope aanbiedingen!

 

Op internet worden soms zogenaamd ‘vaste prijzen’ aangeboden of een goedkoper aanbod gedaan. U bent natuurlijk vrij om hiervoor te kiezen, maar we willen u erop wijzen dat hier een aantal risico’s aan kleeft. Goedkoop betekent vaak geen (of heel weinig) persoonlijke begeleiding, maar alleen een schriftelijke aanlevering van gegevens, wat veronderstelt dat u zelf op basis van een toegezonden model het convenant kunt opstellen zonder gesprek naar aanleiding van de tekst. Van u wordt verwacht dat u weet wat er komt kijken bij het regelen van alle zaken ten aanzien van alimentatie, pensioen, alle financiën, het ouderschapsplan e.d. Sluit dit aan bij uw wensen, dan is die keuze uiteraard aan u.

 

Bij ons is er altijd sprake van begeleiding!

 

Bij arbeidskwesties is niet alleen het aantal benodigde uren van belang maar ook of een kwestie op korte termijn wordt opgelost. Een zieke werknemer kost per dag veel geld, of een werkgever nu verzekerd is of niet. En ook als de werknemer niet ziek is, is het gewenst dat de kwestie snel wordt opgelost. Een conflict op de werkvloer kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het hele team. De kosten zijn afhankelijk van het aantal benodigde uren om tot overeenstemming te komen. Onze mediators werken in alle gevallen zo efficiënt mogelijk en maken bijvoorbeeld geen lange verslagen, maar zetten de afspraken zo duidelijk en concreet mogelijk op 

 


Altijd een mediator
bij u in de buurt

Meer informatie

 

 

powered by keesweb.nl