Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u binnen 24 uur in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio.
Hogestraat 15a
Druten
,
GLD
6651BE
Netherlands
085-9021900
info@professionelemediators.nl
SitemapDisclaimer         
Menu

Mediator kosten


De kosten van het mediation traject hangen af van een aantal factoren. Bij echtscheidingen is in sommige gevallen subsidie mogelijk via de Raad voor Rechtsbijstand waardoor partijen alleen een kleine eigen bijdrage betalen voor het complete traject naast de kosten van de rechtbank (griffierechten).
 

In de andere gevallen wordt de prijs opgebouwd door het uurtarief en eventueel de kosten van diensten van derden (bij echtscheidingen zijn er nog advocaatkosten en de griffierechten). Hoe de eindfactuur eruit ziet, ligt aan hoeveel uren een mediator aan de zaak heeft besteed en dit varieert dus. Dit geldt zowel voor familiaire kwesties als voor arbeidskwesties. Het ene traject duurt langer dan het andere. In alle gevallen doen onze mediators wat nodig is om partijen te begeleiden naar de best mogelijke oplossing voor de kwestie.


Bij echtscheidingen of in het geval een relatie wordt beëindigd op een andere manier is het benodigde aantal uren ook afhankelijk van of er bijvoorbeeld minderjarige kinderen zijn waar een ouderschapsplan voor gemaakt dient te worden. En het feit dat er bijvoorbeeld een koophuis is of een eigen bedrijf maakt ook dat er over het algemeen wat meer tijd nodig is om te komen tot goede afspraken. In alle gevallen komen de belangrijkste onderwerpen aan de orde en worden de afspraken vastgelegd in een convenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan.

 

Wij bieden altijd begeleiding. We merken op dat bij echtscheidingen ook het volgende van belang is: 

 

Let op bij vaste prijzen en goedkope aanbiedingen!

 

Op internet worden soms ‘zogenaamd’ vaste prijzen aangeboden of een goedkoper aanbod gedaan. U bent natuurlijk vrij hiervoor te kiezen, maar we willen u er op wijzen dat hier een aantal risico’s aan kleeft. Goedkoop, betekent vaak geen (of heel weinig) persoonlijke begeleiding, maar alleen een schriftelijke aanlevering van gegevens, wat veronderstelt dat u zelf op basis van een toegezonden model het convenant dient op te stellen zonder gesprek naar aanleiding van de tekst. Van u wordt verwacht dat u weet wat er komt kijken bij het regelen van alle zaken ten aanzien van alimentatie, pensioen, alle financiën, het ouderschapsplan e.d. Sluit dit aan bij uw wensen dan is die keuze uiteraard aan u.

 

Bij ons is er altijd sprake van begeleiding!

 

Bij arbeidskwesties is niet alleen het aantal benodigde uren van belang maar is het vaak ook belangrijk dat een kwestie op korte termijn wordt opgelost. Een zieke werknemer kost per dag veel geld, of een werkgever nu verzekerd is of niet. En ook als de werknemer niet ziek is, is het gewenst dat de kwestie snel wordt opgelost. Een conflict op de werkvloer kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het hele team. De hoogte van de eindfactuur is afhankelijk van het aantal benodigde uren om tot overeenstemming te komen. Onze mediators werken in alle gevallen zo efficiënt mogelijk en maken bijvoorbeeld geen lange verslagen maar zetten de afspraken zo duidelijk en concreet mogelijk op papier. Wel zijn wij van mening dat in sommige gevallen het beter is om een uur extra te investeren om zo goed als mogelijk te voorkomen dat er bijvoorbeeld herhaling van de situatie plaatsvindt. Beter goed opgelost dan te snel waarbij werkgever en werknemer het risico lopen dat het conflict onvoldoende is uitgesproken en bij het minste of geringste ieder weer terug bij af is.

 

Uiteraard werken wij in alle gevallen zo efficiënt als mogelijk en maken wij desgewenst afspraken over een maximaal aantal uren van het traject. Als de mediator tegen dit aantal uren aan gaat lopen, neemt hij of zij ruim op tijd contact op met de betreffende contactpersoon van de organisatie.

 


Altijd een mediator
bij u in de buurt

Meer informatie

 

 

powered by keesweb.nl