Wij hanteren korte lijnen en streven ernaar om u binnen 24 uur in contact te brengen met een geschikte mediator in uw eigen regio.
Hogestraat 15a
Druten
,
GLD
6651BE
Netherlands
085-9021900
info@professionelemediators.nl
Algemene voorwaardenSitemapDisclaimer en privacyverklaring         
Menu

Beëindigingsovereenkomst


Wanneer een Beëindigingsovereenkomst?

Bij arbeidskwesties zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Onze mediators gaan eerst in gesprek met de betrokken partijen om te bespreken wat de situatie is en hoe zij naar de kwestie kijken. Soms kan een werknemer niet terug naar zijn eigen werkplek. Dit kan komen doordat hij of zij niet goed genoeg functioneert of bijvoorbeeld omdat het vertrouwen niet hersteld kan worden. Soms is er teveel gebeurd en is een aantal goede gesprekken niet voldoende. Als er ook geen andere werkplek is, bijvoorbeeld op een andere locatie of onder een andere manager, is een andere mogelijkheid dat partijen uit elkaar gaan middels een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst geheten.  

 

Hoe gaat een mediator te werk?

Middels een beëindigingsovereenkomst regelen partijen dat zij met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. In deze overeenkomst staat een opsomming van de afspraken. Onze mediators kunnen de onderhandelingen begeleiden. Een beëindigingsovereenkomst wordt meestal opgesteld door de werkgever (of zijn adviseur/ advocaat). Soms is het nodig dat de mediator de tekst opstelt. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over zaken als het al dan niet uitkeren van een (transitie)vergoeding, het al dan niet uitbetalen van vakantiedagen en andere (financiële) zaken. Tevens melden partijen vaak dat ze zich niet negatief zullen uitlaten over de ander. Ook worden er afspraken gemaakt over de spullen die misschien nog ingeleverd moeten worden, een eventuele vrijstelling van werk, de einddatum van de arbeidsovereenkomst, afspraken over een eventueel concurrentiebeding, afscheid van collega’s, communicatie naar klanten, etc.

 

Met een beëindigingsovereenkomst maakt de werknemer normaal gesproken aanspraak op een WW-uitkering. Meestal wordt het voorstel van de werkgever gemaild naar de werknemer. Tijdens een bijeenkomst wordt dan vaak het voorstel besproken en kunnen partijen nog aanvullingen opnemen. Nadat partijen het helemaal eens zijn over de inhoud van het voorstel, tekenen partijen dit al dan niet bij de mediator op kantoor. Nadat het getekend is, wordt de mediation doorgaans ook beëindigd. 

 

Veel mensen brengen meer tijd op het werk door dan dat ze thuis zijn. Als er een conflict is op het werk, dan heeft dat veel impact op iemands leven. Een arbeidsmediator kan ervoor zorgen dat werknemers en werkgevers of medewerkers onderling er samen uitkomen.

 

Heeft u binnen uw werkomgeving te maken met een lastige kwestie of een arbeidsconflict? Neem dan contact op met Professionele Mediators. Een ervaren mediator neemt dan in principe binnen 24 uur contact met u op om samen aan de slag te gaan.

 

Een mediator gaat met alle betrokken partijen aan de slag. Ieder kan zijn of haar verhaal doen en er wordt besproken wat de mogelijkheden zijn in de betreffende situatie. Daarna wordt bekeken welke afspraken gemaakt kunnen worden. Voor bepaalde situaties betekent dit dat er goede werkafspraken gemaakt worden om in de toekomst de samenwerking en de (goede) werksfeer te waarborgen.

 


Altijd een mediator
bij u in de buurt

Meer informatie

 

 

powered by keesweb.nl